3 Amazing Ways to Understand Your Emotions Better

Developing emotional intelligence and resilience improves quality of life and workplace effectiveness at all levels. By better understanding and managing our emotions, we can better navigate challenging situations and build more constructive relationships with others. This approach helps us not only to react to our emotions, but also to learn from them, thereby enhancing our personal and professional growth.

Written by: Rob - CoachLab.hu

"

Read more

3 Amazing Ways to Understand Your Emotions Better

/Formás: Susan David - 2016./

The managing emotions effectively is an important leadership skill. Naming your emotions - what psychologists call labelling - is an important first step in dealing with them effectively. But it is harder than it sounds; for many of us it is challenging to identify exactly what we are feeling, and often the most obvious label is not the most accurate.

3 Ways to Better Understand Your Emotions
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

There are several reasons for this: we have been brought up to suppress strong emotions. There are certain (sometimes unspoken) social and organisational rules that prohibit their expression. Or we have never learned a language that accurately describes our emotions. Take these two cases, for example:

Neena is in a meeting with Jared, and the whole time he's saying things that make her explode. Jared cuts in every time and reminds everyone again of the project he was working on that failed. Neena is very angry.

Mikhail comes home after a long day and hangs up his coat, sighing. His wife asks him if something is wrong. "I'm just stressed," he says as he pulls out his laptop to finish a report.

Anger and stress are two emotions that we often see in the workplace - or at least they are the terms we use most often. Yet they are often masks that hide deeper feelings that we should describe more accurately and nuanced to develop greater emotional resilience. This ability is critical to more successfully interact with ourselves and the world (more on emotional resilience in my new book, available here).

Neena may indeed be angry, but what if she is also sad? Sad that her project has failed, and perhaps worried that this failure will haunt her career. Jared's frequent interjections only add to this worry. Why did the project fail? And what will happen to his job now? All of these emotions are fueling his anger, but they are separate feelings that he needs to acknowledge and deal with.

And what if Mikhail's stress is because he is simply not sure he is in the right career? Long days used to be fun - why aren't they any more? It's certainly stressful, but what's really going on in the background?

These questions open up a potential world of investigation and response for Neena and Mikhail. Like them, we need a more nuanced emotional vocabulary, not just for accuracy, but because misdiagnosing our emotions leads to misdiagnosing our responses. If we think we need to deal with our anger, we'll take a different approach than if we deal with frustration or anxiety - or don't deal with them at all.

It has been shown that when people do not recognise and manage their emotions, they show lower well-being and more physical symptoms of stress, such as headaches. There is a high cost to avoiding emotions. Conversely, when we have the right vocabulary, we can see the problem at hand better - to understand a troubling experience more clearly and make a plan to deal with it.

Here are three ways to get a more accurate and precise picture of your emotions:

1. Expand your Emotional Vocabulary

Words matter. When you experience a strong emotion, take a moment to name it. But don't stop there: after you've identified it, try to find two more words that describe how you feel. You may be surprised at the breadth of your feelings - or that you unearth a deeper emotion behind the more obvious one.

Here is a vocabulary list of emotional terms; you can find many more by Googling any of them.

2. The Emotion Intensity Test

3 Ways to Better Understand Your Emotions
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger
3 Ways to Better Understand Your Emotions

Hajlamosak vagyunk alapvető leírásokra ugrani, mint például „dühös” vagy „stresszes”, még akkor is, ha érzéseink sokkal kevésbé extrémek. Volt egy ügyfelem, Ed (nem az igazi neve), aki a házasságával küzdött; gyakran leírta a feleségét „dühösnek”, és gyakran ő is dühös lett cserébe. De ahogy a szókincs diagram sugallja, minden érzelemnek számos íze van. Amikor más szavakat használtunk a felesége érzelmeire, Ed rájött, hogy voltak idők, amikor talán csak bosszús vagy türelmetlen volt. Ez az új felismerés átalakította kapcsolatukat, mert hirtelen láthatta, hogy a felesége nem volt mindig csak dühös. Ez azt jelentette, hogy valójában reagálhatott a felesége konkrét érzelmeire és aggodalmaira anélkül, hogy ő maga is dühös lett volna. Hasonlóképpen, fontos az önértékelés során, hogy megkülönböztessük, hogy dühösek vagyunk, vagy csak morcosak, gyászolunk vagy csak csalódottak, elragadtatottak vagy csak elégedettek.

When you label your feelings, rate them on a scale of 1-10. How strongly do you feel the emotion? How urgent or strong? Can this lead to other word choices?

3. Write it down

James Pennebaker has been researching the links between writing and emotional processing for forty years. His experiments have shown that people who write about emotionally distressing events experience significant improvements in their physical and mental well-being. their mental well-being. In addition, a study of recently dismissed workers found that those who were immersed in feelings of humiliation, anger, anxiety and relationship difficulties were three times more likely to be re-employed than controls.

These experiments also showed that, over time, those who wrote about their feelings began to understand what those feelings meant (or didn't mean!), using phrases such as "I learned", "I realized that", "the reason why", "I now understand", and "I get it". The process of writing gave them a new perspective on their feelings and a clearer understanding of their meaning and consequences.

Here is an exercise you can use as a reflection on your writing. You can do this every day, but it's particularly useful if you're going through a difficult time or a big change, or if you're in emotional turmoil - or if you've had a difficult experience that you think you haven't fully come to terms with.

3 Ways to Better Understand Your Emotions
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

Exercise

 1. Set a timer for 20 minutes
 2. Use a notebook or computer to write down your emotional experiences of the past week, month or year.
 3. Don't worry about being perfect or legible: go where your mind takes you.
 4. In the end, you don't have to save the document; the point is that these thoughts are now out of you and onto paper.

You can also use these three approaches - vocabulary building, attention to the intensity of emotion and writing - to better understand the emotions of others. As Ed and his wife's example shows, we are just as likely to mislabel others' emotions as our own, with similar complicating consequences. By understanding more accurately what they are feeling, you will be better equipped to respond constructively.

Once you understand what you are feeling, you can better manage and learn from those more accurately described emotions. Having Neena deal with the sadness and regret she feels after a failed project - as well as the concern about what it means for her career - is much more productive than dealing with how to manage her anger toward Jared. And if Mikhail can recognize his own career-related anxiety, he can begin a develop a plan to build a more conscious future - instead of diving into the same work every night when you get home.

Emotional intelligence and developing flexibility improve quality of life and workplace efficiency at all levels. By better understanding and managing our emotions, we can better navigate challenging situations and build more constructive relationships with others. This approach helps us not only to react to our emotions, but also to learn from them, and thereby increase our personal and professional growth.

/Formás: Susan David - 2016./

A Motiváció Folyamata, Fogalma és Típusai

A Motiváció Folyamata, Fogalma és Típusai

A motiváció összetett és többrétegű folyamat, amely alapvetően befolyásolja az emberi viselkedést és teljesítményt. A motiváció típusainak és elméleteinek megértése segíthet abban, hogy hatékonyabban tudjuk ösztönözni magunkat és másokat céljaink elérésére. Az egyéni és munkahelyi motiváció fokozása érdekében érdemes figyelembe venni a belső és külső motiváció különböző aspektusait, valamint a különböző motivációs elméletek tanulságait.

Motiváció a Coachingban: Az Eredményes Fejlődés Csúcsa

Motiváció a Coachingban: Az Eredményes Fejlődés Csúcsa

A motiváció a coaching egyik legfontosabb eleme, amely meghatározza az egyén vagy a csapat sikerességét és fejlődését. A motiváció növeléséhez és fenntartásához a coachoknak világos célokat kell kitűzniük, pozitív visszajelzést és elismerést kell adniuk, érdekes és kihívást jelentő feladatokat kell kijelölniük, és személyre szabott megközelítést kell alkalmazniuk.

Executive Coaching Cégeknek: A Karrierfejlesztés Csúcsa

Executive Coaching Cégeknek: A Karrierfejlesztés Csúcsa

Az executive coaching hatékony eszköz a vállalatok és vezetőik számára, hogy elérjék teljes potenciáljukat és növekedést érjenek el. Az executive coaching segít a vezetőknek fejleszteni képességeiket, növelni hatékonyságukat és hozzájárulni a vállalati célok eléréséhez. Ha szeretnéd megtapasztalni az executive coaching előnyeit, érdemes megfontolni egy tapasztalt coach bevonását.

Mental health and fantastic coaching: The path to self-improvement and a balanced life

Mental health and fantastic coaching: The path to self-improvement and a balanced life

Mental health is not an end goal, but a continuous journey. In this journey, coaching can be our compass, helping us navigate life's challenges while constantly improving ourselves.

Remember that mental health is not a selfish act, but a responsibility to ourselves and our environment. When we are mentally healthy, not only do we benefit, but we have a positive impact on our families, our workplace and society as a whole.

Coaching can be a powerful resource in this process. It can help us identify our strengths, develop our skills and realise our full potential. Whether it's stress management, building confidence or simply creating a more balanced life, coaching can support us in achieving our goals.

Climate Change and Mental Health: coaching the way to resilience and employee well-being

Climate Change and Mental Health: coaching the way to resilience and employee well-being

The challenges of climate change have a complex and multifaceted impact on our mental health and well-being as workers. As coaches, we have a unique opportunity to support our clients - whether they are individuals, managers or organisations - through this challenging time.

From addressing climate fears, eco-anxiety and environmental guilt, to building resilience and positive re-framing, to creating a climate-conscious working environment, we can provide valuable support in a range of areas. Through the coaching process, we can help our clients identify their strengths, develop coping strategies and find ways to take positive action.

Leadership well-being: balanced leadership

Leadership well-being: balanced leadership

Leadership wellbeing is not a luxury, it is essential to the success of both the individual and the organisation. Coaching can be a powerful tool in helping leaders find and maintain a balance between high performance and personal well-being.

Leadership Motivation - How Coaching helps?

Leadership Motivation - How Coaching helps?

Developing leadership motivation is a key factor in the success of organisations. Coaching can be a highly effective tool in this process, as it offers tailored solutions adapted to the individual situation and challenges of the leader. Through the coaching process, the leader can not only increase his/her motivation, but also acquire skills and attitudes that will help him/her to deal with challenges and to continuously improve in the long term.

I lost my motivation: How can coaching help?

I lost my motivation: How can coaching help?

If you feel that you have lost your motivation, coaching can be an effective tool to regain it. An individual approach and personalised support can help you rediscover your passion and sense of purpose. Contact us at CoachLab.com to work with us to restore motivation and create a successful future.

How does Coaching help?

How does Coaching help?

Coaching is much more than just advice or guidance; it is a comprehensive, personalised process for the development of individuals and organisations. Whether it is about achieving personal goals, building careers or improving relationships, coaching has a significant impact on different aspects of life and contributes to long-term success and well-being.

Reframing negative thoughts: the way to a more positive outlook

Reframing negative thoughts: the way to a more positive outlook

Reframing negative thoughts is a powerful tool that can help you develop a more positive, balanced outlook on life. This does not mean ignoring real problems or always being optimistic about everything. Rather, it is about learning to manage our thoughts in a more flexible and constructive way.

The art of self-actualisation: how to achieve your dreams through coaching #1

The art of self-actualisation: how to achieve your dreams through coaching #1

The path to self-realisation is not always easy, but it is extremely rewarding. We encourage all readers to dare to dream big, set inspiring goals and begin their own journey towards self-actualisation.

CoachLab is here to support you on this journey. Our skilled coaches, proven methods and personalised approach will help you get closer to achieving your dreams and a fuller, more fulfilling life.

Executive coaching: The key to leadership success and effectiveness

Executive coaching: The key to leadership success and effectiveness

The demand for executive coaching is expected to grow in the future as companies increasingly recognise its value and managers recognise its benefits for their career and personal development. And advances in technology are opening up new ways to deliver coaching virtually and online.

Executive coaching is an effective and necessary tool for all managers and companies that want to grow and succeed in competitive markets. Whether you are an experienced or novice leader, executive coaching can help you optimise your skills and abilities to become the best leader you can be.

Why is coaching important in sales?

Why is coaching important in sales?

Personalised coaching based on a long-term and trusting relationship is extremely valuable in the sales field. It helps to develop a market-leading, outstanding sales team by bringing out the best in each salesperson, addressing their weaknesses and optimising their strengths. A coaching programme is an investment that pays off many times over in improved sales performance and increased revenues.

In summary, coaching in sales is of paramount importance in developing the skills of teams, increasing motivation and strengthening organisational culture. Companies that invest in sales coaching programmes gain a competitive advantage in the market.

Executive coaching 2024: The key to professional development in the 2024 labour market

Executive coaching 2024: The key to professional development in the 2024 labour market

If you're ready to take the next step to become a great leader, but unsure how, executive coaching is for you. Working with a coach (e.g. CoachLab ) is not just an investment in your future. It is a commitment to grow, develop and strive to be your best self. And you deserve it.

Through executive coaching, you can develop your self-awareness, discover your hidden potential and advance your career. In 2024, when the job market is changing rapidly, executive coaching is the tool that can help you not only keep up, but stay ahead of the changes.

Inclusion and Coaching

Inclusion and Coaching

The combination of inclusion and coaching can be an effective tool to promote personal and organisational development. Creating an inclusive environment and using coaching techniques contributes to better collaboration, innovation and business results. By providing support and development for individuals and teams, inclusion and coaching can help to create a diverse and inclusive workplace culture.

en_USEnglish

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!