Problem definition, i.e. how to define your problems in order to solve them successfully during coaching

Problem definition is the first and most important step on the way to a solution. If we don't know exactly what the problem is, our proposals for solutions can go wrong. Incorrect problem definition often leads to wasted effort and time.

Written by: Rob - CoachLab.hu

"

Read more

Problem definition, i.e. how to define your problems in order to solve them successfully during coaching

* coaching egyik legfontosabb feladata a problémák hatékony meghatározása. Ahhoz, hogy valódi megoldásokat találjunk, elengedhetetlen, hogy pontosan értsük, mivel is állunk szemben. Ez a cikk bemutatja, hogyan határozzuk meg a problémákat úgy, hogy azok valóban megoldhatók legyenek.

problémameghatározás coach coaching coachlab
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

A probléma pontos meghatározásának fontossága

A problémameghatározás a megoldás felé vezető út első és legfontosabb lépése. Ha nem tudjuk pontosan, mi a probléma, akkor a megoldási javaslataink is félresikerülhetnek. A problémák helytelen meghatározása gyakran vezet felesleges erőfeszítésekhez és időpazarláshoz.

Example: Képzeljünk el egy céget, amelynek csökken a forgalma. Ha a vezetőség anélkül kezd el marketingkampányokat indítani, hogy alaposan megvizsgálnák, miért is csökken a forgalom, előfordulhat, hogy rossz célközönséget céloznak meg, vagy a kampányok nem hoznak megfelelő eredményt. Ha viszont először pontosan meghatározzák a probléma okait (pl. a termék minősége romlott, vagy a versenytársak erősebbek), akkor célzott és hatékony megoldásokat dolgozhatnak ki.

problémameghatározás coach coaching coachlab
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

Gyakori hibák a probléma meghatározásában

Sokszor előfordul, hogy a problémát nem megfelelően határozzuk meg. Az alábbiakban néhány gyakori hiba található:

 1. Túl általános megfogalmazás: A probléma túl tág meghatározása nehezíti a megoldást.
 2. Elhamarkodott következtetések: Gyakran a tüneteket kezeljük, nem az okokat.
 3. Személyes elfogultság: A saját tapasztalatok és előítéletek torzíthatják a probléma valódi mibenlétét.
 4. Hiányos információ: Ha nem gyűjtünk elég adatot és információt, félrevezető következtetéseket vonhatunk le.

Hatékony problémameghatározási technikák

Ahhoz, hogy helyesen határozzuk meg a problémákat, számos módszer és technika áll rendelkezésre. Az alábbiakban néhány bevált technikát mutatunk be:

problémameghatározás coach coaching coachlab
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

1. Öt mi módszer (5 Whys)

Ez a módszer azt javasolja, hogy legalább ötször kérdezzük meg „Miért?”, hogy eljussunk a probléma gyökeréhez.

Example:

 • Miért csökken a forgalom?
  • Mert kevesebb a vásárló.
 • Miért kevesebb a vásárló?
  • Mert sokan panaszkodnak a termék minőségére.
 • Miért panaszkodnak a termék minőségére?
  • Mert az új beszállító nem szállítja megfelelő minőségben az alapanyagokat.
 • Miért nem szállít megfelelő minőségben az alapanyagokat?
  • Mert a beszállító cserélték, és nem végeztek megfelelő minőségellenőrzést.
 • Miért nem végeztek megfelelő minőségellenőrzést?
  • Mert a cég vezetősége nem tartotta fontosnak.

2. Hal-diagram (Ishikawa diagram)

Ez a technika segít a problémák különböző aspektusainak feltárásában, mint például az emberek, folyamatok, gépek, anyagok, környezet és mérési módszerek.

Example: Egy gyártási probléma esetén a hal-diagram segítségével feltárhatjuk, hogy a probléma a gépekkel, az alkalmazottakkal, a beszállított anyagokkal, a folyamatokkal, vagy más tényezőkkel kapcsolatos-e.

3. Brainstorming

A brainstorming során egy csoport tagjai szabadon, minden kritika nélkül ötleteket generálnak a probléma lehetséges okairól. Ez a módszer különösen hasznos, mert gyakran vezet új és kreatív megoldásokhoz.

4. SWOT analízis

A SWOT analízis segít feltárni a problémák erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és fenyegetéseit. Ez a módszer különösen hasznos a stratégiai tervezés során.

Example:

 • Erősségek: Miben vagyunk jók?
 • Gyengeségek: Miben vagyunk gyengék?
 • Lehetőségek: Milyen külső lehetőségek állnak rendelkezésünkre?
 • Fenyegetések: Milyen külső tényezők fenyegetnek minket?

Esettanulmányok

Az alábbiakban néhány valós példát mutatunk be, ahol a helyes probléma-meghatározás sikeres megoldáshoz vezetett.

Esettanulmány 1: Egy szoftvercég esete

Egy szoftvercég folyamatosan kapott panaszokat a termékeik/megoldásaik lassúsága miatt. A cég először arra gyanakodott, hogy a probléma a szerverkapacitással van, és több pénzt fektettek új szerverekbe. Azonban a probléma nem oldódott meg. Végül egy alaposabb elemzés során kiderült, hogy a lassúság oka a kód optimalizálatlanságában rejlett. Miután a fejlesztők optimalizálták a kódot, a problémák megszűntek.

Esettanulmány 2: Egy kiskereskedelmi lánc esete

Egy kiskereskedelmi lánc észrevette, hogy egyes üzleteik forgalma jelentősen csökkent. A vezetőség először arra gyanakodott, hogy az üzletek rossz helyen vannak, és áthelyezésüket tervezték. Azonban egy alaposabb vizsgálat kiderítette, hogy a problémát az okozza, hogy az adott üzletekben dolgozó alkalmazottak nem voltak megfelelően kiképezve az új termékek ismeretére. Miután az alkalmazottak megfelelő képzést kaptak, a forgalom növekedni kezdett.

problémameghatározás coach coaching coachlab
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

Coaching tippek

Végezetül, néhány gyakorlati tanács coach-oknak, hogy hogyan vezessék végig klienseiket a probléma meghatározásának folyamatán.

1. Kérdezz megfelelő kérdéseket

A coach egyik legfontosabb feladata a megfelelő kérdések feltétele. Ezek a kérdések segíthetnek a kliensnek mélyebben megérteni a problémát és annak gyökereit.

2. Használj vizualizációs technikákat

A vizualizációs technikák, mint például a hal-diagram, segíthetnek a problémák különböző aspektusainak feltárásában és megértésében.

3. Biztosíts támogató környezetet

* coaching során fontos, hogy a kliens biztonságban és támogatva érezze magát. Ez elősegíti a nyílt és őszinte kommunikációt, amely elengedhetetlen a problémák pontos meghatározásához.

4. Bátoríts a kreatív gondolkodásra

A kreatív gondolkodás és az új ötletek keresése gyakran vezet új megoldásokhoz. Bátorítsd a klienst, hogy gondolkodjon szokatlan módon, és ne féljen új megközelítéseket kipróbálni.

Summary

A probléma meghatározása a coaching folyamat egyik legkritikusabb lépése. A helyes probléma-meghatározás nemcsak időt és erőforrásokat takarít meg, hanem hatékonyabb és tartósabb megoldásokhoz is vezet. A fent bemutatott technikák és eszközök alkalmazásával jelentősen javíthatjuk a coaching eredményességét és a klienseink elégedettségét.

A Motiváció Folyamata, Fogalma és Típusai

A Motiváció Folyamata, Fogalma és Típusai

A motiváció összetett és többrétegű folyamat, amely alapvetően befolyásolja az emberi viselkedést és teljesítményt. A motiváció típusainak és elméleteinek megértése segíthet abban, hogy hatékonyabban tudjuk ösztönözni magunkat és másokat céljaink elérésére. Az egyéni és munkahelyi motiváció fokozása érdekében érdemes figyelembe venni a belső és külső motiváció különböző aspektusait, valamint a különböző motivációs elméletek tanulságait.

Motiváció a Coachingban: Az Eredményes Fejlődés Csúcsa

Motiváció a Coachingban: Az Eredményes Fejlődés Csúcsa

A motiváció a coaching egyik legfontosabb eleme, amely meghatározza az egyén vagy a csapat sikerességét és fejlődését. A motiváció növeléséhez és fenntartásához a coachoknak világos célokat kell kitűzniük, pozitív visszajelzést és elismerést kell adniuk, érdekes és kihívást jelentő feladatokat kell kijelölniük, és személyre szabott megközelítést kell alkalmazniuk.

Executive Coaching Cégeknek: A Karrierfejlesztés Csúcsa

Executive Coaching Cégeknek: A Karrierfejlesztés Csúcsa

Az executive coaching hatékony eszköz a vállalatok és vezetőik számára, hogy elérjék teljes potenciáljukat és növekedést érjenek el. Az executive coaching segít a vezetőknek fejleszteni képességeiket, növelni hatékonyságukat és hozzájárulni a vállalati célok eléréséhez. Ha szeretnéd megtapasztalni az executive coaching előnyeit, érdemes megfontolni egy tapasztalt coach bevonását.

Mental health and fantastic coaching: The path to self-improvement and a balanced life

Mental health and fantastic coaching: The path to self-improvement and a balanced life

Mental health is not an end goal, but a continuous journey. In this journey, coaching can be our compass, helping us navigate life's challenges while constantly improving ourselves.

Remember that mental health is not a selfish act, but a responsibility to ourselves and our environment. When we are mentally healthy, not only do we benefit, but we have a positive impact on our families, our workplace and society as a whole.

Coaching can be a powerful resource in this process. It can help us identify our strengths, develop our skills and realise our full potential. Whether it's stress management, building confidence or simply creating a more balanced life, coaching can support us in achieving our goals.

Climate Change and Mental Health: coaching the way to resilience and employee well-being

Climate Change and Mental Health: coaching the way to resilience and employee well-being

The challenges of climate change have a complex and multifaceted impact on our mental health and well-being as workers. As coaches, we have a unique opportunity to support our clients - whether they are individuals, managers or organisations - through this challenging time.

From addressing climate fears, eco-anxiety and environmental guilt, to building resilience and positive re-framing, to creating a climate-conscious working environment, we can provide valuable support in a range of areas. Through the coaching process, we can help our clients identify their strengths, develop coping strategies and find ways to take positive action.

Leadership well-being: balanced leadership

Leadership well-being: balanced leadership

Leadership wellbeing is not a luxury, it is essential to the success of both the individual and the organisation. Coaching can be a powerful tool in helping leaders find and maintain a balance between high performance and personal well-being.

Leadership Motivation - How Coaching helps?

Leadership Motivation - How Coaching helps?

Developing leadership motivation is a key factor in the success of organisations. Coaching can be a highly effective tool in this process, as it offers tailored solutions adapted to the individual situation and challenges of the leader. Through the coaching process, the leader can not only increase his/her motivation, but also acquire skills and attitudes that will help him/her to deal with challenges and to continuously improve in the long term.

I lost my motivation: How can coaching help?

I lost my motivation: How can coaching help?

If you feel that you have lost your motivation, coaching can be an effective tool to regain it. An individual approach and personalised support can help you rediscover your passion and sense of purpose. Contact us at CoachLab.com to work with us to restore motivation and create a successful future.

How does Coaching help?

How does Coaching help?

Coaching is much more than just advice or guidance; it is a comprehensive, personalised process for the development of individuals and organisations. Whether it is about achieving personal goals, building careers or improving relationships, coaching has a significant impact on different aspects of life and contributes to long-term success and well-being.

Reframing negative thoughts: the way to a more positive outlook

Reframing negative thoughts: the way to a more positive outlook

Reframing negative thoughts is a powerful tool that can help you develop a more positive, balanced outlook on life. This does not mean ignoring real problems or always being optimistic about everything. Rather, it is about learning to manage our thoughts in a more flexible and constructive way.

3 Amazing Ways to Understand Your Emotions Better

3 Amazing Ways to Understand Your Emotions Better

Developing emotional intelligence and resilience improves quality of life and workplace effectiveness at all levels. By better understanding and managing our emotions, we can better navigate challenging situations and build more constructive relationships with others. This approach helps us not only to react to our emotions, but also to learn from them, thereby enhancing our personal and professional growth.

The art of self-actualisation: how to achieve your dreams through coaching #1

The art of self-actualisation: how to achieve your dreams through coaching #1

The path to self-realisation is not always easy, but it is extremely rewarding. We encourage all readers to dare to dream big, set inspiring goals and begin their own journey towards self-actualisation.

CoachLab is here to support you on this journey. Our skilled coaches, proven methods and personalised approach will help you get closer to achieving your dreams and a fuller, more fulfilling life.

Executive coaching: The key to leadership success and effectiveness

Executive coaching: The key to leadership success and effectiveness

The demand for executive coaching is expected to grow in the future as companies increasingly recognise its value and managers recognise its benefits for their career and personal development. And advances in technology are opening up new ways to deliver coaching virtually and online.

Executive coaching is an effective and necessary tool for all managers and companies that want to grow and succeed in competitive markets. Whether you are an experienced or novice leader, executive coaching can help you optimise your skills and abilities to become the best leader you can be.

Why is coaching important in sales?

Why is coaching important in sales?

Personalised coaching based on a long-term and trusting relationship is extremely valuable in the sales field. It helps to develop a market-leading, outstanding sales team by bringing out the best in each salesperson, addressing their weaknesses and optimising their strengths. A coaching programme is an investment that pays off many times over in improved sales performance and increased revenues.

In summary, coaching in sales is of paramount importance in developing the skills of teams, increasing motivation and strengthening organisational culture. Companies that invest in sales coaching programmes gain a competitive advantage in the market.

Executive coaching 2024: The key to professional development in the 2024 labour market

Executive coaching 2024: The key to professional development in the 2024 labour market

If you're ready to take the next step to become a great leader, but unsure how, executive coaching is for you. Working with a coach (e.g. CoachLab ) is not just an investment in your future. It is a commitment to grow, develop and strive to be your best self. And you deserve it.

Through executive coaching, you can develop your self-awareness, discover your hidden potential and advance your career. In 2024, when the job market is changing rapidly, executive coaching is the tool that can help you not only keep up, but stay ahead of the changes.

Inclusion and Coaching

Inclusion and Coaching

The combination of inclusion and coaching can be an effective tool to promote personal and organisational development. Creating an inclusive environment and using coaching techniques contributes to better collaboration, innovation and business results. By providing support and development for individuals and teams, inclusion and coaching can help to create a diverse and inclusive workplace culture.

en_USEnglish

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!