GROW Coaching Modell

A GROW modell a vállalkozások növekedési folyamatait és stratégiáit vizsgálja. GROW Modell Komponensei: 1. Cél (Goal):; 2. Valóság (Reality):; 3. Lehetőségek (Options):; 4. Előre Haladás (Will, Way Forward):.A GROW modell egy olyan üzleti modell, amely a vállalkozások növekedési folyamatait és stratégiáit vizsgálja. Ez a modell segíti a vállalkozásokat abban, hogy megértsék, hogyan lehetnek hatékonyabbak, és hogyan növelhetik a bevételeiket és a piaci részesedésüket.
"

Tovább

A GROW Coaching Modell: Az Útmutató a Hatékony Személyes Fejlődéshez

Grow Coaching Modell - Goal, Reality, Options, Will, (Topic)
GROW Modell Mi a Grow modell
GROW modell
Coach
Coaching
CoachLab.hu
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

A coaching egy komplex, ugyanakkor együttműködésre épülő folyamat, melyben a coach és az ügyfél közötti interakciók hozzájárulnak az egyéni és szakmai célok eléréséhez. Ez a folyamat azonban sokkal többet igényel, mint pusztán jó hallgatási készségek. A megfelelő kérdések feltevése és a személyes fejlődésre való ösztönzés mind olyan elemek, melyek elengedhetetlenek a hatékony coachinghoz. A GROW egy olyan keretrendszer, amely a coach és az ügyfél közötti interakciók minőségét emeli magasabb szintre, és segít abban, hogy az ügyfél hatékonyan és tudatosan tervezze meg a saját fejlődését.

Mi is pontosan a GROW Coaching Modell?

grow-coaching-modell-1
Grow cserép, amiben a növény fejlődik
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

A modell egy coaching keretrendszer, amelyet Sir John Whitmore és munkatársai fejlesztettek ki a 80-as években a Performance Consultants International nevű vállalatnál.

Mi a GROW Modell?

A GROW modell egy olyan üzleti modell, amely a vállalkozások növekedési folyamatait és stratégiáit vizsgálja. Ez a modell segíti a vállalkozásokat abban, hogy megértsék, hogyan lehetnek hatékonyabbak, és hogyan növelhetik a bevételeiket és a piaci részesedésüket.

A grow modell általában több fázisból áll, és az alábbiakat tartalmazza:

 1. Állapotfelmérés (Diagnózis): Megvizsgálja a vállalkozás jelenlegi helyzetét, az erősségeket és a gyengeségeket, a belső és külső környezetet.
 2. Célkitűzések megfogalmazása: A vállalkozásnak meghatározott célokat kell kitűznie, például növekedési ráták, piaci részesedés növelése vagy új piacok meghódítása.
 3. Stratégia kidolgozása: Ebben a szakaszban a vállalkozásnak kidolgozott stratégiákat kell létrehoznia a célok elérésére. Ez magában foglalja a termékfejlesztést, piaci pozicionálást, marketingstratégiákat stb.
 4. Rendszeres ellenőrzés és visszajelzés: Fontos a rendszeres mérés és ellenőrzés, hogy nyomon kövessék a növekedési folyamatot, és szükség esetén korrigálhassák a stratégiákat.
Grow Coaching Modell betűk
GROW Modell Mi a Grow modell
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

A GROW mozaikszó négy alapelemből tevődik össze:

G = Goal = Cél
R = Reality = Valóság, jelen helyzet
O = Options = Lehetőségek, út a célok eléréséhez
W = Will vagy Way forward = Akció vagy Előrehaladás, a továbblépés módja

Nem része a mozaikszónak, de lényeges: (Topic = Téma, azaz minden a fő téma körül mozog, hiszen ez a lényeg!)

 • Goal (Cél): Az inspiráló és kihívást jelentő célok meghatározása, melyek elősegítik az egyén személyes és szakmai fejlődését.
 • Reality (Valóság): A jelenlegi helyzet és akadályok objektív megvizsgálása. Ez a lépés segít abban, hogy az ügyfél pontosan felmérje a jelenlegi helyzetét és felismerje azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a fejlődését.
 • Options (Lehetőségek): Az erősségek és erőforrások azonosítása, melyek rendelkezésre állnak a cél eléréséhez. Ez a fázis lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy szélesebb perspektívából lássa a fejlődési lehetőségeket.
 • Will, Way forward (Előre haladás vagy Akció): A felelősségvállalás és a konkrét cselekvési tervek kidolgozása. Ez a rész a „mit”, „mikor”, „kinek” és „hogyan” kérdésekre ad választ, valamint meghatározza a szükséges lépéseket a kitűzött célok eléréséhez.
Grow Coaching Modell
GROW Modell
Mi a Grow-modell
GROW modell
Coach
Coaching
CoachLab.hu
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

Példák a GROW modellre a valós életből – Karrier Coaching, Karrierfejlesztés példáján keresztül

 1. Példa a GROW Modellre a Karrierfejlesztésben:
  • Célkitűzés (Goal): Egy munkavállaló szeretne előléptetést kapni a vállalatnál.
  • Jelen helyzet (Reality): A munkavállaló megvizsgálja a jelenlegi pozícióját, készségeit, erősségeit és a hiányzó kompetenciákat az előléptetéshez.
  • Lehetőségek (Options): A coach segíti a munkavállalót abban, hogy felismerje, milyen lépéseket tehet, például továbbképzéseket, projektvezetői tapasztalatokat szerezhet stb.
  • Akció (Will): A munkavállaló terveket készít az előléptetés eléréséhez, beiratkozik egy vezetői képzésre és aktivitásokat tervez a szükséges kompetenciák fejlesztésére.
 2. Példa a GROW Modellre a Személyes Fejlődésben:
  • Célkitűzés (Goal): Egy személy szeretné javítani az időgazdálkodási képességeit.
  • Jelen helyzet (Reality): A személy felméri jelenlegi időgazdálkodási szokásait, és felismeri azokat a területeket, ahol hatékonyabb lehetne.
  • Lehetőségek (Options): A coach segít abban, hogy a személy felfedezze, milyen eszközöket és technikákat használhat az időhatékonyabb munkához, például prioritások felállítása, hatékony tervezési módszerek stb.
  • Akció (Will): A személy kiválasztja és alkalmazza azokat az időgazdálkodási módszereket, amelyek segítenek neki hatékonyabban dolgozni.
 3. Példa a GROW Modellre a Családi Konfliktus Megoldásában:
  • Célkitűzés (Goal): Egy család szeretné megoldani a közöttük lévő kommunikációs problémákat.
  • Jelen helyzet (Reality): A család tagjai megvizsgálják az aktuális kommunikációs dinamikát, felismerik azokat a helyzeteket, ahol problémák merülnek fel.
  • Lehetőségek (Options): A coach segíti a családtagokat abban, hogy megismerjék a hatékony kommunikáció alapelveit, például aktív hallgatás, érdeklődés megmutatása stb.
  • Akció (Will): A családtagok elkötelezik magukat a változás mellett, és gyakorolják az új kommunikációs technikákat, például rendszeres családi megbeszélések, nyitott párbeszéd stb.

Ezek a példák jól demonstrálják, hogyan alkalmazható a modell különböző élethelyzetekben a célok eléréséhez és a fejlődés támogatásához.

grow-coaching-modell-2
GROW modell
Coach
Coaching
CoachLab.hu
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

GROW Modell a Gyakorlatban

A GROW modell egy hatékony eszköz a coaching folyamat strukturált vezetésére és a célok elérésének támogatására. Most bemutatok egy példát, hogy hogyan alkalmazható a GROW modell egy valós élethelyzetben:

Példa: A Karrierfejlesztési Folyamat GROW Alapján

 1. Célkitűzés (Goal):
  • Coachee: Péter, aki egy középvezető egy informatikai vállalatnál.
  • Cél: Péter szeretne a következő 2 évben előlépni a vállalatnál és a vezetői pozíciót elérni.
 2. Jelen helyzet (Reality):
  • Péter jelenlegi helyzete: Középvezetői pozíció, jó technikai kompetenciák, de hiányoznak a vezetői és kommunikációs készségek.
  • Erősségek: Technikai hozzáértés, megbízhatóság.
  • Gyengeségek: Kommunikációs kihívások, delegálás nehézségek.
 3. Lehetőségek (Options):
  • Coach segíti Pétert az alternatív megoldási lehetőségek felderítésében:
   • Vezetői tréningek és workshopok részvétel.
   • Mentorálás egy tapasztalt vezetővel a vállalatnál.
   • Kommunikációs kurzusok látogatása és gyakorlás.
 4. Akció (Will):
  • Péter konkrét lépéseket tervez a cél elérésére:
   • Beiratkozik egy vezetői tréningre, hogy fejlessze vezetői készségeit.
   • Kéri egy tapasztalt kolléga segítségét, aki mentorálja a fejlődésében.
   • Rendszeresen gyakorolja a hatékony kommunikációt és a delegálást a munkahelyi helyzetekben.

Ez a példa bemutatja, hogyan alkalmazható a GROW modell a valós életben. Fontos megjegyezni, hogy a modell a coachee céljaira és szükségleteire szabva alkalmazható, és segíti a személyt a céljai felé vezető úton.

Grow Coaching Modell GROW Modell Mi a Grow modell
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

GROW Coaching Modell Komponensei, a GROW Modell Fázisai:

1. Cél (Goal):

Az első és talán legfontosabb lépés a GROW-ban a „Cél” meghatározása. Ez a szakasz arra összpontosít, hogy az ügyfél tisztázza, mit szeretne elérni a coaching folyamat során. A célok legyenek inspirálóak és kihívást jelentőek, hogy valóban motiválják az ügyfelet a fejlődésre. Például, egy vezető célja lehet, hogy fejlessze delegálási készségeit, hogy hatékonyabban tudjon osztani feladatokat a csapatában.

2. Valóság (Reality):

Ebben a szakaszban az ügyfél és a coach együtt vizsgálják meg a jelenlegi helyzetet. Fontos, hogy őszintén nézzenek szembe az esetleges akadályokkal, korlátokkal vagy nehézségekkel, amelyek befolyásolhatják a célok elérését. Például, ha a vezető felfedez olyan időhiányt, amely korlátozza a delegálás lehetőségeit, ez egy fontos tényező, amit figyelembe kell venni.

3. Lehetőségek (Options):

Ebben a fázisban az ügyfél és a coach együtt keresik a lehetséges megoldásokat és útvonalakat a cél eléréséhez. A coach segíti az ügyfelet abban, hogy felismerje saját erősségeit, erőforrásait és a rendelkezésére álló lehetőségeket. Például, a vezető lehetőségei közé tartozhatnak a prioritások átstrukturálása, hatékonyabb időgazdálkodás vagy a csapat tagjainak képzése a feladatok elvégzésére.

4. Akció, Előre Haladás (Will, Way Forward):

Ebben az utolsó szakaszban az ügyfél konkrét cselekvési terveket dolgoz ki annak érdekében, hogy elérje a kitűzött célt. A coach segíti az ügyfelet abban, hogy meghatározza, mi pontosan a teendő, mikor és kinek a segítségét veszi igénybe, valamint milyen erőforrásokra lesz szüksége a célok eléréséhez. Például, a vezető konkrét lépéseket tehet annak érdekében, hogy kezdje el delegálni bizonyos feladatokat, és meghatározza, hogyan fogja ezt véghezvinni.

Ez a négy komponens együtt alkotja a GROW alapját. A modell segítségével az ügyfél és a coach struktúrált és hatékony módon tudnak dolgozni a személyes és szakmai célok eléréséért.

Ez a modell segít abban, hogy a célok megfogalmazása magasabb szintre kerüljön. Az inspiráló és kihívást jelentő célok olyan irányt mutatnak, amelyek elősegítik a vezetők, illetve az egyének hatékonyabbá, motiváltabbá és teljesebbé válását.

Grow Coaching Modell #3
GROW Modell
Mi a Grow modell
GROW modell
Coach
Coaching
CoachLab.hu
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

Hogyan alkalmazzuk a GROW-t mint Modellt?

A GROW-t szervezetekben gyakran alkalmazzák a személyes és szakmai fejlődés támogatására. Amikor a GROW-t használják, a szervezet kultúrája lehetőséget teremt minden alkalmazott számára a növekedésre, kezdve a vezetőkkel. A célok tisztázása és a modell struktúrájának megértése segíti az egyéneket vagy csoportokat abban, hogy elképzeljék az előrehaladáshoz szükséges lépéseket.

Grow Coaching Modell GROW Modell Mi a Grow modell
GROW modell
Coach
Coaching
CoachLab.hu
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

A GROW-Modell, a GROW Coaching Modell alkalmazása

A hatékony coachok olyan erős kérdéseket tesznek fel, amelyek megnyitják az ügyfelek szemét a saját potenciáljuk felé. Az embereknek nem kell, hogy valaki más oldja meg a problémáikat; a modell segítségével lehetőséget kapnak arra, hogy saját maguk találják meg a válaszokat és megoldásokat.

grow-coaching-modell-4
GROW modell
Coach
Coaching
CoachLab.hu
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

A GROW Coaching Modell hatékonysága, használata, hatásai

 • A modell hatékonysága és alkalmazhatósága: Hogyan segíti a GROW az ügyfeleket a célok elérésében és hogyan alkalmazható különböző területeken, mint például a személyes fejlődés, a karrierépítés vagy a vállalkozásfejlesztés.
 • A coach szerepe a modell alkalmazásában: Hogyan tudja a coach segíteni az ügyfelet a modell használatában, milyen készségekre van szüksége a coachnak, és hogyan tudja támogatni az ügyfelet a céljai elérésében.
 • Példák a GROW használatára: Valós példákon keresztül bemutatni, hogyan alkalmazzák sikeresen a modellt az üzleti életben vagy személyes fejlődési célok eléréséhez.
 • GROW és más coaching modellek összehasonlítása: Összehasonlítani a GROW-t más elterjedt coaching modellekkel, és kiemelni, hogy miért lehet hatékony választás bizonyos helyzetekben.
 • A GROW kritikája és korlátai: Bemutatni, hogy vannak-e olyan helyzetek, ahol a modell nem megfelelő, valamint megemlíteni esetleges kritikákat, amiket a modellre lehet alkalmazni.
 • A modell hosszú távú hatása: Hogyan befolyásolhatja az ügyfelek hosszú távú fejlődését és teljesítményét a GROW alkalmazása.
grow-coaching-modell-3
GROW modell
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

Mikor, milyen szituációkban és esetekben használjuk a GROW modellt?

A modellt általában a coaching folyamat során alkalmazzuk, amikor az Ügyfél (coachee) személyes vagy szakmai célokat szeretne elérni, és ehhez, a megfelelő, hatékony és gyors előrehaladásra van szüksége. Íme néhány példa arra, mikor és milyen szituációkban alkalmazható a GROW:

 1. Karrierfejlesztés:
  • Amikor valaki előrelépést vagy karrierjét szeretné fejleszteni, például előlépésre vágyik a munkahelyén.
 2. Személyes Fejlődés:
  • Ha valaki személyes céljait, például az időgazdálkodást vagy az önbizalmát szeretné fejleszteni.
 3. Vezetői Készségfejlesztés:
  • Vezetői készségek fejlesztése vagy egy új vezető felkészítése.
 4. Teljesítményproblémák Kezelése:
  • Ha valaki küzd a hatékony teljesítmény elérésével, például a határidők betartása vagy a munkahelyi stressz kezelése terén. Illetve akár Sales Coaching esetén pl.:eredményesség, teljesítmény elérés majd túlteljesítés segítésére. Ezek nem utolsó sorban jelentősen segítik az Ügyfélelégedettség növelését is és az értékesítők hosszútávú sikerességét.
 5. Kommunikációs Képességek Fejlesztése:
  • Kommunikációs problémák megoldása vagy hatékonyabb kommunikációs stratégiák kialakítása.
 6. Célkitűzések Meghatározása:
  • Amikor valaki egyértelműen meghatározott célokat szeretne kitűzni az életében, akár személyes, akár szakmai területen.
 7. Problémamegoldás és Döntéshozatal:
  • Segítség a hatékony problémamegoldásban és döntéshozatalban.
 8. Kiegyensúlyozottság Munka és Magánélet Között:
  • Segítség a munka és magánélet harmonikus egyensúlyának megtalálásában.

A modell alkalmazása során a coach (segítő) segíti a coacheet a célok kitűzésében, a jelenlegi helyzet felmérésében, alternatív megoldások felderítésében és a konkrét cselekvési tervek kialakításában. Ezáltal a GROW segíthet a személynek a célok elérésében és a személyes fejlődésben.

Ha a fentiek érdekesek, értékesek voltak,
dolgozzunk együtt!

Összefoglalás

A GROW modell egy hatékony eszköz mind az üzleti, mind az egyéni fejlődés területén. Segít abban, hogy jobban megértsük saját céljainkat és motivációinkat, valamint megtanuljunk proaktívan és felelősségteljesen gondolkodni a saját fejlődésünk kapcsán.

A GROW nem csupán egy egyszerű struktúra, hanem egy hatékony eszköz, melynek alkalmazása során komoly előrelépéseket érhetünk el mind az üzleti, mind az egyéni fejlődés terén. Ennek a modellnek a segítségével megtanulhatjuk, hogyan fogalmazzuk meg a célokat, milyen lépéseket tegyünk azok eléréséért, és miként tudjuk hatékonyan kezelni a felmerülő akadályokat és kihívásokat.

A modell által lehetőségünk nyílik mélyebben megismerni saját magunkat, céljainkat és motivációinkat. Segít rávilágítani arra, hogy mely területeken érdemes fejlesztenünk magunkat, és hogyan érhetjük el a kívánt eredményeket hatékonyabban.

Emellett a modell arra ösztönöz bennünket, hogy proaktívan gondolkodjunk a saját fejlődésünk kapcsán. Ez azt jelenti, hogy ne csak a céljainkat tűzzük ki, hanem vállaljunk felelősséget is értük, és tegyük meg a szükséges lépéseket azok eléréséért. Ez a szemléletmód hosszú távon is hozzájárul a sikeresebb és kielégítőbb élethez, mind az üzleti, mind pedig a személyes szférában.

Végül, a GROW által kialakított struktúra és megközelítés segítségével könnyebben navigálhatunk a céljaink felé vezető úton. A jól meghatározott célok inspirálóak és kihívást jelentenek, és az általuk nyújtott iránytűként szolgálnak a mindennapi döntéseinkben és cselekedeteinkben.

A CoachLab Föoldala:

Gyakori kérdések és válaszok

Mi a GROW Coaching Modell?

A GROW egy coaching keretrendszer, amely segíti az ügyfeleket a célok meghatározásában és elérésében. A modell négy fő komponensből áll: Cél (Goal), Valóság (Reality), Lehetőségek (Options), és Előre Haladás (Way Forward).

Hogyan segít a GROW Modell a célok elérésében?

A Modell segít strukturálni a coaching folyamatot. Az ügyfél először meghatározza a céljait, majd feltárja a jelenlegi helyzetét, azután keresi a lehetséges megoldásokat, végül pedig kidolgozza a konkrét cselekvési terveket a cél eléréséhez.

Hogyan alkalmazzuk a GROW-t a szervezetekben?

A modellt szervezetekben gyakran használják. Amikor a GROW-t alkalmazzák, az szervezet kultúrája lehetővé teszi minden alkalmazott számára a növekedést, kezdve a vezetőkkel. Egy cél körüli tisztaság megtalálása lehetővé teszi a GROW szerkezetének elindítását azzal, ami először számít. Ez a típusú tisztaság segít egyénnek vagy csoportnak elképzelni az előrehaladáshoz szükséges lépéseket.

Hogyan alkalmazzuk a GROW-t hatékonyan?

A hatékony coachok olyan erős kérdéseket tesznek fel, amelyek megnyitják ügyfeleiket saját potenciáljuk felé ebben a megoldásra összpontosító keretben. Az emberek nem szorulnak rá arra, hogy valaki más rendelkezzen a megoldásokkal; lehetőséget kapnak arra, hogy maguk találjanak megoldásokat.

Miért fontos a célok jól megfogalmazása a GROW szerint?

A jól megfogalmazott célok inspirálóak és kihívást jelentenek. Amikor ezzel a megközelítéssel szélesebb cél perspektívára törekszünk, a vezetők termelékenyebbek, önmotiváltabbak és teljesebbek lesznek.

Miért fontos a valós helyzet felmérése a GROW-ban?

A jelenlegi helyzet felmérése segít az ügyfeleknek objektíven látni az akadályokat vagy kihívásokat, amelyekkel szembenéznek. Ez lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyabb megoldásokat találjanak a céljaik eléréséhez.

Miért fontosak a lehetőségek az Előre Haladás fázisban a GROW esetében?

A lehetőségek felkutatása lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kreatív megoldásokat találjanak a céljaik eléréséhez. Ez növeli az esélyüket a sikerre és a személyes fejlődésre.

Miért fontos a felelősségvállalás az Előre Haladás fázisban a GROW szerint?

A felelősségvállalás arra ösztönzi az ügyfeleket, hogy saját cselekvéseikért és fejlődésükért felelősek legyenek. Ez növeli az elkötelezettséget és a motivációt a cél eléréséhez.

Milyen területeken alkalmazható hatékonyan a GROW?

A GROW széles körben alkalmazható személyes és szakmai célok eléréséhez. Használható a vezetőfejlesztésben, a karrierváltásban, a személyes fejlődésben és sok más területen.

Milyen eredményeket érhetünk el a GROW-Modell alkalmazásával?

A GROW-Modell segíti az ügyfeleket hatékonyabbá válni a céljaik elérésében. A jól megfogalmazott célok és struktúrált gondolkodás segíti az embereket a teljes potenciáljuk kibontakoztatásában és a személyes fejlődésben.

Coachingot vagy Tanácsadást  szeretne kihívásaira? Üzenjen tapasztalt, Vezető pozíciókban dolgozó, Mesterdiplomás  Coachainknak!

hu_HUHungarian

Pin It on Pinterest

Ossza meg ezt

Share This

Share this post with your friends!