Le coaching est une méthode de plus en plus populaire pour mieux comprendre et gérer les émotions

Comprendre et gérer nos sentiments peut nous donner un grand pouvoir. Lorsque nous les reconnaissons et les acceptons, les émotions peuvent être des guides précieux plutôt que des forces incontrôlables. Cette conscience émotionnelle et cette résilience sont des compétences de leadership essentielles dans notre monde turbulent. Cela vaut la peine de consacrer du temps et des efforts à une meilleure compréhension de nos émotions.

Écrit par : Rob - CoachLab.hu

"

En savoir plus

Le coaching est une méthode de plus en plus populaire pour mieux comprendre et gérer les émotions

Az érzelmek hatékony kezelése elengedhetetlen és megkerülhetetlen vezetői készség. Az érzelmeink megnevezése – amit a pszichológusok és az üzleti coachok „címkézésnek” hívnak – az első fontos lépés ahhoz, hogy hatékonyan kezeljük őket. Ez azonban nehezebb, mint gondolnánk; sokan közülünk küzdenek azzal, hogy pontosan megnevezzék, mit is éreznek, és gyakran a legnyilvánvalóbb „címke” nem feltétlenül a legpontosabb.

Ennek számos oka van: Azt tanultuk, hogy az erős érzelmeket el kell nyomni. Bizonyos (néha ki nem mondott) társadalmi és szervezeti szabályok tiltják azok kifejezését. Vagy egyszerűen soha nem tanultuk meg pontosan leírni az érzelmeinket. Tekintsük át a következő két példát:

Anikó egy értekezleten van Ferenccel, aki az egész idő alatt olyan dolgokat mond, amiktől majd’ megpukkad. Azon kívül, hogy minduntalan félbeszakítja, mindenkit megint emlékeztetett arra az egy projektre, amin dolgozott és ami csődöt mondott. Dühös.

Zsolt hazaér a hosszú nap után és sóhajt, miközben leakasztja a kabátját. A felesége megkérdezi, mi a baj. „Csak stresszes vagyok” – mondja, miközben előveszi a laptopját, hogy befejezzen egy jelentést.

A coaching egyre népszerűbb módszer az érzelmek jobb megértésére és kezelésére Amikor a Szenvedély Kiégéshez Vezet: Az Üzleti Világ Paradoxona Burnout Szindróma: Tünetek, Okok és Megoldások
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogueur

A düh és a stress azok az érzelmek, amelyeket leggyakrabban tapasztalunk a munkahelyen – vagy legalábbis ezek a kifejezések, amiket a leggyakrabban használunk rájuk. Mégis, ezek gyakran csak álcák a mélyebb érzelmek mögött, amiket pontosabban és árnyaltabban is le tudnánk írni, hogy nagyobb érzelmi rugalmasságot fejlesszünk ki – egy kritikus képességet, amely lehetővé teszi számunkra, hogy sikeresebben működjünk együtt önmagunkkal és a világgal.

Igen, Anikót esetleg dühíti valami, de mi van, ha egyben szomorú is? Szomorú, mert a projektje csődöt mondott, és talán aggódik is, hogy ez a kudarc végigkíséri és hátráltatja a karrierjét. Azzal, hogy Ferenc folyton félbeszakítja, ez az aggodalom egyre inkább jogosnak tűnik. Miért nem működött a projekt? És mi lesz most az állásával? Mindezek az érzelmek táplálják a dühét, de önmagukban is külön érzelmek, amiket meg kell neveznie és kezelnie kell. Ezekben segíthet a entraîneur vagy pszichológus.

És mi van, ha Zsolt stressze mögött valójában az áll, hogy egyszerűen bizonytalan a pályaválasztását illetően? A hosszú napok régen még szórakoztatók voltak – miért nem azok már? Biztosan stresszes, de mi áll emögött? Ilyen vagy hasonló esetekben is segíthet a entraîneur.

Ezek a kérdések egy egész világot nyitnak meg a lehetséges vizsgálódás és válaszok előtt Anikó és Zsolt számára. Akárcsak nekik, nekünk is egy árnyaltabb érzelmi szókincskészletre van szükségünk, nem csupán a pontosság kedvéért, hanem mert ha tévesen diagnosztizáljuk az érzelmeinket, akkor tévesen is fogunk reagálni rájuk.

Ha azt hisszük, hogy a dühöt kell kezelnünk, akkor máshogy fogunk hozzáállni, mintha csalódottságot vagy aggodalmat éreznénk – vagy lehet, hogy egyáltalán nem foglalkozunk velük.

Bebizonyosodott, hogy azok az emberek, akik nem ismerik el és nem kezelik az érzelmeiket, rosszabb közérzetről és a stressz több fizikai tünetéről, például fejfájásról számolnak be.

Magas az ára annak, ha elkerüljük az érzéseinket. A másik oldalon, ha megfelelő szókincskészletünk van, akkor világosabban láthatjuk a valódi problémát – rendezhetünk egy zavaros tapasztalatot, jobban megérthetjük és tervet készíthetünk coachunkkal közösen a probléma kezelésére.

Három mód, ahogyan pontosabban érzékelhetjük az érzelmeinket:

Bővítse az érzelmi szókincsét

A szavak számítanak. Ha erős érzelmet tapasztal, szánjon rá egy kis időt, hogy megfontolhassa, hogyan is nevezze azt.

De ne álljon meg itt: miután azonosította, próbáljon meg még két további szót találni, ami leírja, hogyan érez. Meglepődhet az érzelmei szélességén – vagy azon, hogy egy mélyebb érzelmet tárt fel a nyilvánvalóbb mögött.

Érzelmi kifejezések listája; sokkal többet is talál, ha bármelyiket beírja a Google-be vagy bármilyen keresőbe.

Boldogság,

öröm, elégedettség, rajongás, lelkesedés, szeretet, gyöngédség, meghittség, szenvedély,

Félelem,

idegesség, nyugtalanság, rettegés, pánik, megbánás, bűntudat, szégyen, összezavarodottság

A coaching egyre népszerűbb módszer az érzelmek jobb megértésére és kezelésére problémameghatározás coach coaching coachlab
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogueur

Magány,

elhagyatottság, kiábrándultság, reménytelenség

Harag,

düh, ingerlékenység, felháborodás, utálat

Undor,

viszolygás, ellenszenv, megvetés meglepődés,

Ámulat,

ámulatba esés, döbbenet

Szomorúság,

levertség, bánat, gyász, kétségbeesés

Ha pontosan meg tudja fogalmazni, hogy izgatott egy új állás miatt (nem csak „ideges”), vagy megbízik egy kollégában (nem csak azt mondja, hogy „ő rendes fickó”), akkor ez segíteni fogja jobban megalapozni a szándékait a szereppel vagy a kapcsolattal, ami nagyobb eséllyel vezet majd sikerhez az út végén.

Ugyanilyen fontos ezt tenni a „pozitív” érzelmekkel is, nem csak a „negatívakkal”.

Vegye fontolóra az érzelem intenzitását

A coaching egyre népszerűbb módszer az érzelmek jobb megértésére és kezelésére Business Health Coach_CoachLab_Angry-Manager
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogueur

Hajlamosak vagyunk alapvető leírókhoz kapkodni, mint a „dühös” vagy „stresszes”, még akkor is, amikor az érzelmeink sokkal enyhébbek.

Volt egy ügyfelem, Ede (nem az igazi neve), aki problémákkal küzdött a házasságában; gyakran írta le a feleségét „dühösnek”, és ő maga is gyakran dühös lett cserébe.

De ahogy az érzelmi szókincs lista is mutatja, minden érzelem különböző árnyalatokban jelenik meg. Amikor arról beszéltünk, milyen más szavakkal lehetne leírni a felesége érzelmeit, Ede rájött, hogy voltak idők, amikor a felesége talán csak ideges vagy türelmetlen volt.

Ez a felismerés átalakította a kapcsolatukat, mert Ede hirtelen észrevette, hogy a felesége nem volt dühös az egész idő alatt.

Ez azt jelentette, hogy valójában reagálhatott a felesége konkrét érzéseire és aggodalmára anélkül, hogy ő maga is dühös lett volna.

Hasonlóképpen, a saját önértékelésében is számít, hogy dühös vagy csupán morcos vagy, gyászos vagy csak elcsüggedt, elégedett vagy pusztán megelégedett.

Miközben címkézi az érzelmeit, értékelje is őket 1-10-ig terjedő skálán.

Mennyire mélyen érzi az érzelmet? Mennyire sürgős vagy erős? Emiatt más szavakat választana a leírására?

Írja James Pennebaker, aki 40 éve kutatja az írás és az érzelmi feldolgozás kapcsolatát. Kísérletei kimutatták, hogy azoknál az embereknél, akik érzelmileg terhelt epizódokról írtak, jelentősen javult a fizikai és mentális jóllétük. Ráadásul egy, a közelmúltban állását elvesztett munkavállalókkal végzett tanulmányban azt találta, hogy azok, akik elmélyedtek a megaláztatás, harag, szorongás, kapcsolati nehézségek érzelmeiben, háromszor nagyobb valószínűséggel találtak újra állást, mint a kontrollcsoportok tagjai.

Ezek a kísérletek azt is kimutatták, hogy idővel azok, akik az érzelmeikről írtak, betekintést nyertek abba, hogy mit is jelentenek (vagy nem jelentenek!) azok az érzelmek, olyan kifejezéseket használva, mint „Rájöttem”, „Eszembe jutott”, „Az oka, hogy…”, „Most értem” és „Megértem”. Az írás folyamata lehetővé tette számukra, hogy új perspektívából lássák az érzelmeiket, és jobban megértsék azokat és a jelentőségüket.

Íme egy gyakorlat, amit felhasználhat az írás általi reflektálásra.

Ezt minden nap elvégezheti, de különösen hasznos, ha éppen nehéz időszakon megy keresztül vagy nagy átalakulást él meg, vagy ha érzelmi zaklatottságot tapasztal – vagy ha volt egy nehéz élménye, amit úgy érez, még nem dolgozott fel teljesen.

Állítson be egy 20 perces időzítőt Használjon füzetet vagy számítógépet, és írjon le az érzelmi tapasztalatairól az elmúlt hét, hónap vagy év során.
Ne foglalkozzon azzal, hogy tökéletes vagy olvasható legyen: hagyja, hogy az elméje vigye a gondolatait. A végén nem kell elmentenie a dokumentumot; a lényeg az, hogy azokat a gondolatok immár kiírta magából és kint vannak Önből egy papíron vagy egy dokumentumban…

Ezt a három megközelítést – a szókincs bővítése, az érzelem intenzitásának figyelembe vétele et le leírása – akkor is alkalmazhatja, amikor meg akarja érteni mások érzelmeit. Ahogy Ede és a felesége példáján láttuk, ugyanolyan valószínűséggel címkézzük tévesen mások érzelmeit, mint a sajátjainkat, hasonlóan bonyolító következményekkel.

Ha pontosabban megérti, hogy mások mit éreznek, felkészültebbé válik arra, hogy építő módon reagáljon.

A coaching egyre népszerűbb módszer az érzelmek jobb megértésére és kezelésére Érzelmi Intelligencia - Featured.jfif
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogueur

Miután megértette, hogy mit érez, akkor már jobban tudja azokat a pontosabban leírt érzelmeket kezelni és tanulni belőlük.

Ha Anikó foglalkozik azzal a szomorúsággal és megbánással, amit a csődbe ment projektje kapcsán érez – valamint a karrierjével kapcsolatos aggodalmaival -, akkor ez termelékenyebb, mintha csak azon töprengene, hogyan kezelje a Ferenc iránti dühét.

Illetve ha Zsolt fel tudja ismerni a saját pályával kapcsolatos aggodalmait, akkor kezdhet terveket kovácsolni, hogyan alakítsa tudatosabban a jövőjét – ahelyett, hogy minden este csak belemerülne több ugyanolyan munkába, amikor hazaér.

Az érzelmek pontosabb megnevezése és megértése segít nekünk jobban megismerni saját magunkat és másokat, építőbben kezelni a nehézségeket, és végső soron sikeresebben navigálni az életünkben. Noha ez kihívást jelenthet, a jutalom egy gazdagabb, teljesebb élet lehet.

Egy szélesebb érzelmi szókincs birtokában pontosabban tudjuk kommunikálni az érzéseinket.

Ami elősegíti, hogy mások jobban megértsék és megbírálás nélkül fogadják el azokat. Az intenzitás figyelembe vétele segít megfelelően reagálni – mérsékeltebben az enyhébb érzelmekre és körültekintőbben a mélyebbekre.

Az írás által pedig távolságot nyerhetünk az érzelmeinkkel szemben, ami lehetővé teszi, hogy új perspektívából szemléljük őket.

Az érzelmeink címkézése kezdeti lépés azok megértéséhez és kezeléséhez.

De amint pontosabban meg tudjuk nevezni őket, elkezdjük jobban kiismerni mélységüket és összetettségüket is. Ez a tudás ágyaz meg az érzelmi rugalmassághoz – ahhoz a képességhez, hogy konstruktívan tudjuk hasznosítani az érzelmeinket a céljaink eléréséhez, az akadályok leküzdéséhez és beteljesítő kapcsolatok kialakításához másokkal.

Érzéseink megértése és irányítása nagy erővel ruházhat fel minket. Amikor felismerjük és elfogadjuk őket, az érzelmek értékes útmutatók lehetnek ahelyett, hogy irányíthatatlan erőkké válnának. Ez az érzelmi tudatosság és rugalmasság lényegi vezetői készségek a turbulens világunkban. Megéri időt és erőfeszítést fordítani rá, hogy jobban megértsük az érzelmeinket.

A Motiváció Folyamata, Fogalma és Típusai

A Motiváció Folyamata, Fogalma és Típusai

A motiváció összetett és többrétegű folyamat, amely alapvetően befolyásolja az emberi viselkedést és teljesítményt. A motiváció típusainak és elméleteinek megértése segíthet abban, hogy hatékonyabban tudjuk ösztönözni magunkat és másokat céljaink elérésére. Az egyéni és munkahelyi motiváció fokozása érdekében érdemes figyelembe venni a belső és külső motiváció különböző aspektusait, valamint a különböző motivációs elméletek tanulságait.

Motiváció a Coachingban: Az Eredményes Fejlődés Csúcsa

Motiváció a Coachingban: Az Eredményes Fejlődés Csúcsa

A motiváció a coaching egyik legfontosabb eleme, amely meghatározza az egyén vagy a csapat sikerességét és fejlődését. A motiváció növeléséhez és fenntartásához a coachoknak világos célokat kell kitűzniük, pozitív visszajelzést és elismerést kell adniuk, érdekes és kihívást jelentő feladatokat kell kijelölniük, és személyre szabott megközelítést kell alkalmazniuk.

Executive Coaching Cégeknek: A Karrierfejlesztés Csúcsa

Executive Coaching Cégeknek: A Karrierfejlesztés Csúcsa

Az executive coaching hatékony eszköz a vállalatok és vezetőik számára, hogy elérjék teljes potenciáljukat és növekedést érjenek el. Az executive coaching segít a vezetőknek fejleszteni képességeiket, növelni hatékonyságukat és hozzájárulni a vállalati célok eléréséhez. Ha szeretnéd megtapasztalni az executive coaching előnyeit, érdemes megfontolni egy tapasztalt coach bevonását.

Santé mentale et coaching fantastique : le chemin vers l'amélioration de soi et une vie équilibrée

Santé mentale et coaching fantastique : le chemin vers l'amélioration de soi et une vie équilibrée

La santé mentale n'est pas un but en soi, mais un voyage permanent. Au cours de ce voyage, le coaching peut être notre boussole, nous aidant à relever les défis de la vie tout en nous améliorant constamment.

Rappelez-vous que la santé mentale n'est pas un acte égoïste, mais une responsabilité envers nous-mêmes et notre environnement. Lorsque nous sommes en bonne santé mentale, non seulement nous en bénéficions, mais nous avons un impact positif sur nos familles, notre lieu de travail et la société dans son ensemble.

Le coaching peut être une ressource puissante dans ce processus. Il peut nous aider à identifier nos points forts, à développer nos compétences et à réaliser notre plein potentiel. Qu'il s'agisse de gérer le stress, de renforcer la confiance en soi ou simplement de créer une vie plus équilibrée, le coaching peut nous aider à atteindre nos objectifs.

Le changement climatique et la santé mentale : le coaching au service de la résilience et du bien-être des salariés

Le changement climatique et la santé mentale : le coaching au service de la résilience et du bien-être des salariés

Les défis du changement climatique ont des impacts complexes et multiples sur notre santé mentale et notre bien-être en tant que travailleurs. En tant que coachs, nous avons une occasion unique d'aider nos clients - qu'il s'agisse d'individus, de managers ou d'organisations - à traverser cette période difficile.

Qu'il s'agisse d'aborder les craintes liées au climat, l'éco-anxiété et la culpabilité environnementale, de renforcer la résilience et le recadrage positif, ou de créer un environnement de travail soucieux du climat, nous pouvons apporter une aide précieuse dans toute une série de domaines. Grâce au processus de coaching, nous pouvons aider nos clients à identifier leurs forces, à développer des stratégies d'adaptation et à trouver des moyens d'agir positivement.

Bien-être des dirigeants : un leadership équilibré

Bien-être des dirigeants : un leadership équilibré

Le bien-être des dirigeants n'est pas un luxe, il est essentiel à la réussite de l'individu et de l'organisation. Le coaching peut être un outil puissant pour aider les dirigeants à trouver et à maintenir un équilibre entre performance et bien-être personnel.

Motivation des dirigeants - Comment le coaching aide-t-il ?

Motivation des dirigeants - Comment le coaching aide-t-il ?

Le développement de la motivation des dirigeants est un facteur clé de la réussite des organisations. Le coaching peut être un outil très efficace dans ce processus, car il offre des solutions sur mesure adaptées à la situation individuelle et aux défis du dirigeant. Grâce au processus de coaching, le dirigeant peut non seulement accroître sa motivation, mais aussi acquérir des compétences et des attitudes qui l'aideront à relever les défis et à s'améliorer continuellement à long terme.

J'ai perdu ma motivation : Comment le coaching peut-il m'aider ?

J'ai perdu ma motivation : Comment le coaching peut-il m'aider ?

Si vous avez l'impression d'avoir perdu votre motivation, le coaching peut être un outil efficace pour la retrouver. Une approche individuelle et un soutien personnalisé peuvent vous aider à retrouver votre passion et votre motivation. Contactez-nous à CoachLab.com pour travailler avec nous à la restauration de votre motivation et à la création d'un avenir couronné de succès.

Comment le coaching peut-il aider ?

Comment le coaching peut-il aider ?

Le coaching est bien plus qu'un simple conseil ou une orientation ; c'est un processus complet et personnalisé de développement des individus et des organisations. Qu'il s'agisse d'atteindre des objectifs personnels, de construire une carrière ou d'améliorer des relations, le coaching a un impact significatif sur différents aspects de la vie et contribue au succès et au bien-être à long terme.

Recadrer les pensées négatives : la voie vers une attitude plus positive

Recadrer les pensées négatives : la voie vers une attitude plus positive

Le recadrage des pensées négatives est un outil puissant qui peut vous aider à développer une vision plus positive et équilibrée de la vie. Il ne s'agit pas d'ignorer les vrais problèmes ou d'être toujours optimiste. Il s'agit plutôt d'apprendre à gérer nos pensées de manière plus souple et plus constructive.

3 façons étonnantes de mieux comprendre vos émotions

3 façons étonnantes de mieux comprendre vos émotions

Le développement de l'intelligence émotionnelle et de la résilience améliore la qualité de vie et l'efficacité au travail à tous les niveaux. En comprenant et en gérant mieux nos émotions, nous pouvons mieux gérer les situations difficiles et établir des relations plus constructives avec les autres. Cette approche nous aide non seulement à réagir à nos émotions, mais aussi à en tirer des enseignements, ce qui favorise notre développement personnel et professionnel.

L'art de l'accomplissement personnel : comment réaliser ses rêves grâce au coaching #1

L'art de l'accomplissement personnel : comment réaliser ses rêves grâce au coaching #1

Le chemin vers la réalisation de soi n'est pas toujours facile, mais il est extrêmement gratifiant. Nous encourageons tous les lecteurs à oser rêver grand, à se fixer des objectifs stimulants et à entamer leur propre voyage vers la réalisation de soi.

CoachLab est là pour vous accompagner dans ce voyage. Nos coachs compétents, nos méthodes éprouvées et notre approche personnalisée vous aideront à vous rapprocher de vos rêves et d'une vie plus épanouie.

Recadrage positif : comment transformer les jours sombres en opportunités

Recadrage positif : comment transformer les jours sombres en opportunités

Les jours nuageux ne sont pas nécessairement de mauvais jours. Si nous apprenons à considérer ces périodes comme des occasions de réflexion personnelle, de créativité et de croissance intérieure, alors chaque jour, quel que soit le temps qu'il fait, peut être précieux et significatif.

Motivation et inspiration : comment accroître l'efficacité de notre équipe grâce au coaching ?

Motivation et inspiration : comment accroître l'efficacité de notre équipe grâce au coaching ?

Pour accroître l'efficacité, il est important d'élaborer des plans de développement individuels, d'améliorer la résolution des problèmes et la gestion des conflits, d'améliorer le travail d'équipe et la coopération, et d'encourager l'apprentissage et le développement continus. Le coaching n'est donc pas un simple outil, mais une approche globale pour aider les équipes et les organisations à réussir à long terme.

Coaching des cadres : la clé de la réussite et de l'efficacité du leadership

Coaching des cadres : la clé de la réussite et de l'efficacité du leadership

À l'avenir, la demande de coaching des cadres devrait augmenter, car les entreprises reconnaissent de plus en plus sa valeur et les cadres reconnaissent ses avantages pour leur carrière et leur développement personnel. De plus, les progrès technologiques ouvrent de nouvelles voies pour offrir des services de coaching virtuels et en ligne.

Le coaching des cadres est un outil efficace et nécessaire pour tous les dirigeants et toutes les entreprises qui souhaitent se développer et réussir sur des marchés compétitifs. Que vous soyez un dirigeant expérimenté ou novice, le coaching de dirigeants peut vous aider à optimiser vos compétences et vos capacités pour devenir le meilleur dirigeant possible.

Pourquoi le coaching est-il important dans la vente ?

Pourquoi le coaching est-il important dans la vente ?

Le coaching personnalisé basé sur une relation de confiance à long terme est extrêmement précieux dans le domaine de la vente. Il permet de développer une équipe de vente exceptionnelle, leader sur le marché, en faisant ressortir le meilleur de chaque vendeur, en remédiant à ses faiblesses et en optimisant ses points forts. Un programme de coaching est un investissement qui se traduit par une amélioration des performances commerciales et une augmentation du chiffre d'affaires.

En résumé, le coaching dans la vente est d'une importance capitale pour développer les compétences des équipes, accroître la motivation et renforcer la culture organisationnelle. Les entreprises qui investissent dans des programmes de coaching en vente acquièrent un avantage concurrentiel sur le marché.

Executive coaching 2024 : la clé du développement professionnel sur le marché du travail en 2024

Executive coaching 2024 : la clé du développement professionnel sur le marché du travail en 2024

Si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante pour devenir un grand dirigeant, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, le coaching exécutif est fait pour vous. Travailler avec un coach (par exemple CoachLab) n'est pas seulement un investissement dans votre avenir. C'est un engagement à grandir, à se développer et à s'efforcer de donner le meilleur de soi-même. Et vous le méritez.

Grâce au coaching de cadres, vous pouvez développer votre conscience de soi, découvrir votre potentiel caché et faire progresser votre carrière. En 2024, alors que le marché de l'emploi évolue rapidement, le coaching de cadres est l'outil qui peut vous aider non seulement à suivre, mais aussi à devancer les changements.

Inclusion et coaching

Inclusion et coaching

La combinaison de l'inclusion et du coaching peut être un outil efficace pour promouvoir le développement personnel et organisationnel. La création d'un environnement inclusif et l'utilisation de techniques de coaching contribuent à améliorer la collaboration, l'innovation et les résultats de l'entreprise. En apportant soutien et développement aux individus et aux équipes, l'inclusion et le coaching peuvent contribuer à créer une culture d'entreprise diversifiée et inclusive.

fr_FRFrench

L'épingler sur Pinterest

Partager

Partager

Partagez ce message avec vos amis !