Lösungsorientiertes Coaching: Wirksame Unterstützung für die persönliche und berufliche Entwicklung

A megoldásfókuszú coaching hatékony eszköz a személyes és szakmai fejlődés elősegítésére, a változáshoz és a növekedéshez az élet minden területén. Az erősségekre és a jövőbeli célokra összpontosítva a ügyfelek gyorsan és eredményesen érhetik el céljaikat. Legyen szó egyéni, csoportos vagy szervezeti szintű alkalmazásról, az SFC módszerei és eszközei minden esetben hozzásegítik a ügyfeleket ahhoz, hogy megtalálják a legmegfelelőbb megoldásokat a kihívásaikra.

Geschrieben von: Rob - CoachLab.hu

"

Mehr lesen

Lösungsorientiertes Coaching: Wirksame Unterstützung für die persönliche und berufliche Entwicklung

A Coaching egyre népszerűbb módszer az üzleti világban és az élet más területein egyaránt,a személyes és szakmai fejlődés elősegítésére. Számos irányzata létezik, de a megoldásfókuszú coaching (SFC – Solution-Focused Coaching) különösen hatékony lehetőség azok számára, akik gyors és eredményorientált támogatást keresnek. Segít az embereknek kihozni a legtöbbet magukból és elérni a kitűzött céljaikat. A megoldásfókuszú coaching egy különösen hatékony módszer, amely a múltbeli problémák helyett a jövőbeli megoldásokra összpontosít. Ez a megközelítés nemcsak hatékony, hanem inspiráló is lehet, mivel arra ösztönzi az embereket, hogy összpontosítsanak erősségeikre és lehetőségeikre.

Mi az a megoldásfókuszú coaching?

A megoldásfókuszú coaching egy olyan módszer, amely az ügyfelek erősségeire, sikeres tapasztalataira és a jövőbeni céljaikra koncentrál. Az SFC nem a problémák mélyreható elemzésére helyezi a hangsúlyt, hanem a megoldások és a pozitív jövőkép kidolgozására.

A megoldásfókuszú coaching lényege

A megoldásfókuszú coaching azon a feltételezésen alapul, hogy minden személynek rendelkezésére állnak az erőforrások és a képességek a változáshoz és a növekedéshez. A Coach feladata, hogy segítse az ügyfelet ezeknek az erőforrásoknak a felismerésében és kiaknázásában. A megközelítés nem foglalkozik a problémák múltbeli gyökereinek vagy okainak feltárásával, ehelyett a jövőbeli megoldásokra összpontosít.

A megoldásfókuszú coaching során a coach gondosan megfogalmazott kérdéseket tesz fel, amelyek arra ösztönzik az ügyfelet, hogy elképzelje a kívánt jövőbeli helyzetet, és azonosítsa azokat a lépéseket, amelyek ehhez elvezetnek. A Coach hilft az ügyfélnek felismerni erősségeit és korábbi sikereit, amelyekre építhet. Ez a pozitív és erőforrás-orientált megközelítés gyakran hatékonyabb, mint a problémák elemzése, mivel energiát ad és motiválja az ügyfelet a változásra.

A Megoldásfókuszú vagy Brief Coaching Jelentése, Hasonlóságok és Különbségek

Van aki a brief coachingot és a megoldásfókuszú coachingot egy módszernek és egy és ugyanannak értelmezi, van aki pedig két külön irányként, irányzatként.

Mi inkább úgy véljük, illetve a magam nevében nyilatkozom (Rob), hogy a két elnevezés szinte ugyanazt takarja, mégis van 1-2 apróbb különbség, amiket alább megemlítünk és a kedves olvasóra bízzuk illetve átadjuk erről a döntés lehetőségét az olvasónak, vagy az ügyfélnek.
Miért? Mert igazából mindegy.
Mindegy hogy nevezzük, a lényeg hogy használjuk és illesszük az ügyfélhez és az ügyfél igényeihez és azokat az elemeket alkalmazzuk belőle, ami a leginkább megfelel, illik a szituációhoz és a legjobban támogatjuk vele az ügyfelet a céljai elérésében.

Megoldásfókuszú Coaching Jelentése

A megoldásfókuszú coaching olyan módszer, amely az ügyfél meglévő erősségeire, sikereire és jövőbeni céljaira összpontosít. A hangsúly a pozitív változásokra és az elérhető megoldásokra helyeződik, nem pedig a problémák elemzésére.

Brief Coaching Jelentése

A brief coaching rövid, célorientált coaching folyamat, amely gyorsan segít konkrét, mérhető célok elérésében. Ez a módszer szintén az ügyfél erőforrásainak feltárására és akcióterv kidolgozására épít.

Hasonlóságok

 • Pozitív fókusz: Mindkét módszer az ügyfél erősségeire és a megoldásokra koncentrál.
 • Zielgerichtet: Az ügyfél céljainak elérésére összpontosítanak.
 • Erőforrások feltárása: Az ügyfél meglévő erőforrásait és sikereit veszik alapul.

Különbségek

 • Időtartam: A brief coaching általában rövidebb folyamat, gyorsabb eredményeket céloz meg.
 • Fókusz: A megoldásfókuszú coaching inkább a folyamatra, míg a brief coaching a gyors célmegvalósításra koncentrál.
 • Módszertan: A brief coaching konkrétabb és strukturáltabb megközelítést alkalmazhat az eredmények elérésére.

A két módszer kombinálásával az ügyfelek széleskörű támogatást kaphatnak a céljaik eléréséhez, mind rövid, mind hosszú távon.

A Megoldásfókuszú vagy Brief Coaching Alapelvei

A brief coaching egy rövid, célorientált módszer, amely a következő alapelvekre épül:

 1. Pozitív fókusz: Az ügyfél erősségeire és a már elért sikerekre helyezi a hangsúlyt.
 2. Zielsetzung: Konkrét, mérhető és elérhető célok meghatározása.
 3. Erőforrások feltárása: Az ügyfél meglévő erőforrásainak és képességeinek azonosítása.
 4. Megoldásorientált kérdések: Olyan kérdések, amelyek segítenek az ügyfélnek a jövőbeli megoldásokra összpontosítani.

A megoldásfókuszú, Brief Coaching Folyamata

 1. Festlegung von Zielen: Az első lépés az ügyfél céljainak meghatározása, amelyek elérésére koncentrál a coaching folyamat.
 2. Erőforrások és sikerek azonosítása: Az ügyfél korábbi sikereinek és erőforrásainak feltárása, hogy ezekre építhessen a jövőben.
 3. Alternatív megoldások kidolgozása: Az ügyfél különböző lehetséges megoldásokat és lépéseket dolgoz ki a célok elérése érdekében.
 4. Akcióterv kidolgozása: Konkrét lépések meghatározása, amelyeket az ügyfél a coaching ülések között végrehajt.

Gyakorlati Példa

Ügyfél célja: Szeretne hatékonyabban kommunikálni a csapatával. Zielsetzung: „Hogyan szeretne hatékonyabb kommunikációt elérni?” Erőforrások feltárása: „Mikor tapasztalt már hasonló helyzetet, ahol jól kommunikált a csapatával?” Alternatívák keresése: „Milyen lépéseket tehetne a kommunikáció javítása érdekében?” Akcióterv kidolgozása: „Milyen konkrét lépéseket fog tenni a következő hónapban?”

Háttér és alapelvek

A megoldásfókuszú coaching a brief coaching módszerén alapul, amely a rövid, célorientált beavatkozásokra épít. Az alapelvek között szerepel:

Hogyan működik a megoldásfókuszú coaching?

A megoldásfókuszú coaching során a coach és az ügyfél együtt dolgozik az Ügyfél által meghatározott célok elérése érdekében. Az alábbiakban bemutatunk néhány kulcsfontosságú lépést és technikát:

1. Célkitűzés

Az első lépés a célok meghatározása. A Coach segíti az ügyfelet abban, hogy konkrét és reális célokat tűzzön ki.

Beispiel: Egy vezető szeretné javítani a csapata motivációját és együttműködését.

Lehetséges kérdések:

 • „Mit szeretne elérni a coaching folyamat során?”
 • „Milyen változásokat szeretne látni a csapatában?”

2. Erőforrások feltárása

A Coach segít az ügyfélnek felismerni és hasznosítani meglévő erőforrásait és tapasztalatait.

Beispiel: Az említett vezető emlékszik egy sikeres projektre, ahol a csapat kiválóan együttműködött.

Lehetséges kérdések:

 • „Mikor tapasztalt hasonló helyzetet, amikor a csapata motivált és együttműködő volt?”
 • „Mi járult hozzá akkor a sikerhez?”

3. Alternatívák és megoldások keresése

A coaching során az ügyfél különböző lehetőségeket és megoldásokat tár fel, amelyek segíthetnek a beim Erreichen von Zielen.

Beispiel: A vezető ötleteket keres arra vonatkozóan, hogyan javíthatná a csapat kommunikációját.

Lehetséges kérdések:

 • „Milyen lépéseket tehetne, hogy javítsa a csapat kommunikációját?”
 • „Hogyan próbálná meg ezeket a lépéseket bevezetni?”

4. Akcióterv kidolgozása

Az utolsó lépés egy konkrét akcióterv kidolgozása, amely tartalmazza a szükséges lépéseket és időkereteket.

Beispiel: A vezető úgy dönt, hogy rendszeres csapatmegbeszéléseket tart, ahol mindenki szabadon megoszthatja ötleteit.

Lehetséges kérdések:

 • „Milyen konkrét lépéseket fog tenni a következő hónapban?”
 • „Hogyan fogja nyomon követni a haladást és az eredményeket?”

Gyakorlati példák és mintaválaszok

Példa 1: Személyes fejlődés

Ügyfél kérés: „Szeretnék magabiztosabb lenni a munkahelyi megbeszéléseken.”

Lehetséges megoldás:

 • Coach kérdése: „Mikor érezte magát legutóbb magabiztosnak egy megbeszélésen?”
 • Ügyfél válasza: „Egy prezentáció során, amikor alaposan felkészültem.”
 • Coach kérdése: „Hogyan készülhetne fel hasonlóan a jövőbeni megbeszélésekre?”
 • Ügyfél válasza: „Minden megbeszélés előtt időt szánok a főbb pontok átgondolására és gyakorlására.”

Példa 2: Szakmai fejlődés

Ügyfél kérés: „Szeretném fejleszteni a vezetői képességeimet, különösen a konfliktuskezelést.

Lehetséges megoldás:

 • Coach kérdése: „Volt már olyan helyzet, amikor sikeresen kezelt egy konfliktust?”
 • Ügyfél válasza: „Igen, amikor nyitott és őszinte beszélgetést folytattam az érintettekkel.”
 • Coach kérdése: „Hogyan alkalmazhatná ezt a megközelítést más konfliktusok esetén is?”
 • Ügyfél válasza: „Többször tartok egyéni megbeszéléseket a csapattagokkal, hogy időben felismerjem és kezeljem a konfliktusokat.”

A megoldásfókuszú coaching előnyei

A megoldásfókuszú Coaching mit vielen Vorteilen jár az ügyfelek, a szervezetek és a coachok számára egyaránt:

 1. Gyors eredmények: A múltbeli problémák elemzése helyett a jövőbeli megoldásokra összpontosítva a változás gyakran gyorsabban elérhető. A célorientált megközelítés révén rövid időn belül kézzelfogható eredmények érhetők el.
 2. Erőforrás-orientált: Az ügyfelek megtanulják felismerni és kiaknázni saját erőforrásaikat és képességeiket, ami növeli az önbizalmat és a motivációt.
 3. Pozitív hozzáállás: A megoldásfókuszú megközelítés pozitív és inspiráló légkört teremt, amely elősegíti a kreatív gondolkodást és a lehetőségek megragadását. Az erősségekre és a sikerekre helyezett hangsúly növeli a motivációt és az önbizalmat.
 4. Hatékonyság: A múltbeli problémák elemzése helyett a jövőbeli megoldásokra összpontosítva időt és energiát takarít meg.
 5. Ügyfél-központúság: A megoldásfókuszú coaching teljes mértékben az ügyfél céljait, értékeit és preferenciáit veszi figyelembe.
 6. Rugalmas módszer: Alkalmazható személyes és szakmai célokra egyaránt, valamint különböző helyzetekben és kihívások esetén is.

A megoldásfókuszú coaching gyakorlati alkalmazása

A megoldásfókuszú coaching hatékonysága számos területen megmutatkozik, legyen szó egyéni, csoportos vagy szervezeti szinten történő alkalmazásról. Az alábbiakban bemutatunk néhány konkrét példát és esettanulmányt, amelyek szemléltetik a módszer sokoldalúságát.

Egyéni coaching

Executive coaching előnyei - CoachLabMegoldásfókuszú Coaching: Hatékony Támogatás a Személyes és Szakmai Fejlődésben
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Google Mail
 • Blogger
Lösungsorientiertes Coaching: Wirksame Unterstützung für die persönliche und berufliche Entwicklung – CoachLab

Esettanulmány: Péter, egy IT-cég középvezetője, úgy érzi, hogy nehezen találja meg az Bilanz a munkája és a magánélete között. Gyakran túlórázik, ami feszültséget okoz a családi életében.

Megoldásfókuszú megközelítés:

 1. Zielsetzung: Péter célja, hogy több időt tölthessen a családjával anélkül, hogy a munkahelyi teljesítménye csökkenne.
 2. Erőforrások feltárása: A coach megkérdezi Pétert, mikor sikerült korábban hatékonyan egyensúlyt tartania. Péter emlékszik egy időszakra, amikor rendszeresen sportolt, ami segített a stressz kezelésében és a hatékonyabb időbeosztásban.
 3. Alternatívák és megoldások keresése: A coach és Péter együtt dolgoznak azon, hogy hogyan építhetné vissza a sportot a napi rutinjába, és hogyan szervezhetné át a munkáját úgy, hogy elkerülje a túlórákat.
 4. Akcióterv kidolgozása: Péter elhatározza, hogy heti három alkalommal munka után futni fog, és megkéri a csapatát, hogy a fontos megbeszéléseket a munkaidő elejére tegyék.
Lösungsorientiertes Coaching: Wirksame Unterstützung für die persönliche und berufliche Entwicklung
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Google Mail
 • Blogger
Lösungsorientiertes Coaching: Wirksame Unterstützung für die persönliche und berufliche Entwicklung

Csoportos coaching

Esettanulmány: Egy marketing csapatban az együttműködés és a kommunikáció javítása a cél, mivel a projektek során gyakran merülnek fel félreértések és konfliktusok.

Megoldásfókuszú megközelítés:

 1. Zielsetzung: A csapat célja, hogy javítsa a belső kommunikációt és csökkentse a konfliktusok számát.
 2. Erőforrások feltárása: A coach megkéri a csapattagokat, hogy idézzenek fel olyan helyzeteket, amikor jól működtek együtt. Ezek a történetek segítenek felismerni azokat a stratégiákat és gyakorlatokat, amelyek korábban már beváltak.
 3. Alternatívák és megoldások keresése: A csapat brainstormingot tart, ahol különböző kommunikációs és együttműködési technikákat vitatnak meg. Például bevezetik a napi stand-up meetingeket, ahol mindenki röviden beszámol a napi feladatairól és kihívásairól.
 4. Akcióterv kidolgozása: A csapat kidolgoz egy új kommunikációs protokollt, amely tartalmazza a rendszeres megbeszélések időpontját, a visszajelzési folyamatokat és a konfliktuskezelési eljárásokat.

Szervezeti szintű coaching

Esettanulmány: Egy közepes méretű vállalat vezetősége felismeri, hogy a gyors növekedés miatt a belső folyamatok és a munkatársak közötti kommunikáció fejlesztésre szorulnak.

Megoldásfókuszú megközelítés:

 1. Zielsetzung: A vezetőség célja, hogy a szervezeti kultúra támogatóbbá váljon és javuljon az információáramlás.
 2. Erőforrások feltárása: A coach megkérdezi a vezetőséget és a munkatársakat, mikor működött jól a szervezet korábban. Ezek az esetek rávilágítanak azokra a struktúrákra és módszerekre, amelyek sikeresek voltak.
 3. Alternatívák és megoldások keresése: Különböző workshopokat és tréningeket szerveznek, ahol a munkatársak és a vezetők közösen dolgoznak ki új stratégiákat a kommunikáció és az együttműködés javítására. Például bevezetik a belső mentorprogramot, ahol tapasztalt munkatársak segítenek az új kollégáknak.
 4. Akcióterv kidolgozása: A vezetőség és a munkatársak közösen alakítanak ki egy akciótervet, amely tartalmazza a szükséges lépéseket és időkereteket, valamint rendszeres felülvizsgálatokat a fejlődés nyomon követésére.
Lösungsorientiertes Coaching: Wirksame Unterstützung für die persönliche und berufliche Entwicklung
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Google Mail
 • Blogger

A megoldásfókuszú coaching sikertényezői

A megoldásfókuszú coaching sikerének kulcsa a jól meghatározott célok, a pozitív fókusz és az együttműködő szemlélet. Az alábbi tényezők különösen fontosak a hatékony megvalósítás érdekében:

 • Ügyfél-központúság: A coaching folyamat középpontjában mindig az ügyfél áll, az ő céljai, erőforrásai és igényei szerint alakítva a megközelítést.
 • Rugalmas módszertan: Az SFC alkalmazkodik a különböző helyzetekhez és egyéni igényekhez, lehetővé téve a személyre szabott megoldások kidolgozását.
 • Folyamatos visszajelzés: A rendszeres visszajelzés segít a ügyfélnek nyomon követni a fejlődést és szükség esetén módosítani a stratégiát.

További életszerű példák megoldásfókuszú coaching kérdésekre és válaszokra

Hogy jobban megértsük a megoldásfókuszú coaching működését, nézzünk meg további néhány tipikus kérdést és választ:

Ügyfél kérése: „Szeretnék jobb vezető lenni és hatékonyabban motiválni a csapatomat.”

Coach kérdése: „Képzelje el magát egy év múlva, mint kiváló vezető, aki sikeresen motiválja a csapatát. Miben különbözne a helyzet a mostanitól?”

Lehetséges ügyfélválasz: „Valószínűleg több visszajelzést adnék az embereknek, és többet hallgatnám meg őket. Talán rendszeres csapatépítő tevékenységeket is szerveznék.”

Coach kérdése: „Nagyszerű ötletek! Milyen más pozitív dolgokat venne észre a motiváció és a teljesítmény terén?”

Ügyfél kérése: „Szeretnék magabiztosabb lenni a tárgyalások során.”

Coach kérdése: „Gondoljon vissza egy olyan esetre, amikor sikeresen képviselte álláspontját egy tárgyaláson. Mi történt akkor, ami jól működött?”

Lehetséges ügyfélválasz: „Jól felkészültem és ismertem az ügy minden részletét. Emellett próbáltam megérteni a másik fél szempontjait is.”

Coach kérdése: „Rendben, ezek mind kiváló stratégiák. Milyen további készségeket vagy erőforrásokat használna, hogy még magabiztosabb legyen a jövőbeli tárgyalásokban?”

Ahogy ezekből a példákból is látható, a megoldásfókuszú coach olyan kérdéseket tesz fel, amelyek arra ösztönzik az ügyfelet, hogy elképzelje a kívánt jövőbeli helyzetet, felismerje erősségeit és korábbi sikereit, valamint azonosítsa azokat a lépéseket, amelyek révén elérheti céljait. Ez az interaktív folyamat erősíti az ügyfél elkötelezettségét és motivációját a változás iránt.

Megoldásfókuszú Coaching: Hatékony Támogatás a Személyes és Szakmai Fejlődésben Solution
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Google Mail
 • Blogger
Lösungsorientiertes Coaching: Wirksame Unterstützung für die persönliche und berufliche Entwicklung

Azaz

A megoldásfókuszú coaching hatékony eszköz a személyes és szakmai fejlődés elősegítésére, a változáshoz és a növekedéshez az élet minden területén. Az erősségekre és a jövőbeli célokra összpontosítva a ügyfelek gyorsan és eredményesen érhetik el céljaikat. Legyen szó egyéni, csoportos vagy szervezeti szintű alkalmazásról, az SFC módszerei és eszközei minden esetben hozzásegítik a ügyfeleket ahhoz, hogy megtalálják a legmegfelelőbb megoldásokat a kihívásaikra. A coach gondosan megfogalmazott kérdésekkel segíti az ügyfelet céljai elérésében, miközben pozitív és inspiráló légkört teremt. Ha Ön vagy vállalata változást és fejlődést szeretne elérni, a megoldásfókuszú coaching nagyszerű lehetőséget kínál erre.

3 Lenyűgöző Mód, Hogy Jobban Megértsd az Érzelmeidet

3 Lenyűgöző Mód, Hogy Jobban Megértsd az Érzelmeidet

3 Lenyűgöző Mód, Hogy Jobban Megértsd az Érzelmeidet /Forrás: Susan David - 2016./ Az érzelmek hatékony kezelése fontos vezetői készség. Az érzelmek megnevezése — amit a pszichológusok címkézésnek hívnak — fontos első lépés ezek hatékony kezelésében. Azonban ez...

Vezetői coaching: A kulcs a vezetői siker és hatékonyság felé

Vezetői coaching: A kulcs a vezetői siker és hatékonyság felé

Vezetői coaching: A kulcs a vezetői siker és hatékonyság felé Egy vállalat sikere nagymértékben függ vezetőinek képességeitől, hogy inspirálják és vezessék csapataikat a kitűzött célok felé. Azonban a vezetői pozíció gyakran komoly kihívásokkal és nyomással jár. Itt...

Miért fontos a coaching az értékesítésben?

Miért fontos a coaching az értékesítésben?

Miért fontos a coaching az értékesítésben? Az értékesítés a legtöbb vállalat kiemelt fontosságú tevékenysége, amely közvetlenül befolyásolja a bevételeket és a nyereséget. Egy hatékony értékesítési csapat elengedhetetlen a vállalati növekedéshez és sikerhez. Azonban...

Befogadás és Coaching

Befogadás és Coaching

Befogadás és Coaching Mi az a befogadás? A befogadás (vagy inklúzió) egy olyan szemléletmód és gyakorlat, amely minden egyes ember egyediségét és értékét elismeri és tiszteletben tartja. Az inkluzív környezetben mindenki számára egyenlő esélyeket biztosítanak a...

Business Coaching: A KKV Kihívása és Titkos Fegyvere

Business Coaching: A KKV Kihívása és Titkos Fegyvere

Business Coaching: A KKV Kihívása és Titkos Fegyvere a Turbulens Időkben A 21. század üzleti környezete olyan, mint egy állandóan mozgó célpont. Globális versenytársak, technológiai ugrások, változó fogyasztói igények - a kihívások listája végtelen. És sehol sem...

Burnout-Syndrom: Symptome, Ursachen und Lösungen

Burnout-Syndrom: Symptome, Ursachen und Lösungen

Burnout Szindróma: Tünetek, Okok és Megoldások Bevezetés A modern élet gyors üteme és a munkahelyi követelmények fokozódása egyre több embert sodor a burnout szindróma, vagyis a kiégés felé. A kiégés nem csupán mentális, hanem fizikai tünetekkel is járhat, és jelentős...

de_DEGerman

Pin It auf Pinterest

Teilen Sie dies

Teilen Sie dies

Teilen Sie diesen Beitrag mit Ihren Freunden!