Coaching individual para líderes


Coaching individual para líderes

Coaching individual

En Coaching individual egy olyan személyre szabott fejlesztési folyamat, amely segít egy személynek elérni a személyes és szakmai céljait. A coaching során egy képzett coach segít a személynek azonosítani és fejleszteni a szükséges képességeket, megoldani a problémákat, és elérni a célokat.

A Coaching Folyamat személyre szabott, és a személy igényeihez és céljaihoz igazodik. A coaching során a coach és a személy együtt dolgozik, hogy megértse a személy szükségleteit, és kidolgozza a fejlesztési tervet.

A Coaching Során a coach segít a személynek a célok elérésében, a problémák megoldásában és a fejlődésben. Az egyéni coaching lehetővé teszi a személy számára, hogy jobban megismerje önmagát, fejlessze a képességeit, javítsa a kapcsolatait, és elérje a személyes és szakmai céljait.

Coaching de liderazgo

A Coaching de liderazgo o coaching ejecutivo egy olyan folyamat, amely során egy szakértő coach segíti a vezetőt abban, hogy hatékonyabban tudja ellátni feladatait és elérje céljait.

Egyéni Vezetői Coaching

En Individual Coaching de liderazgo szolgáltatásaink célja, hogy segítsenek felső- és középvezetőinknek a vezetői munkájuk hatékonyabbá, sikeresebbé és eredményesebbé tételében. A coaching folyamat során a vezetők személyre szabott támogatást kapnak a vezetői készségeik és képességeik fejlesztésében, valamint az egyéni és szervezeti kihívások kezelésében.

Coaching magyar és angol nyelven

A Coaching szolgáltatásaink széles körben elérhetők, nyelvi kínálatunk magában foglalja a magyar és az angol nyelveket is. Ez lehetővé teszi, hogy a vezetőink az anyanyelvükön kapjanak szakértői támogatást a fejlődésükhöz.

Coaching de liderazgo

A Coaching de liderazgo egy olyan folyamat, amely során egy szakértő el entrenador ayuda al líder abban, hogy hatékonyabban tudja ellátni feladatait és elérje céljait. Az egyéni vezetői coaching szolgáltatások felső- és középvezetők számára nyújtanak szakértői támogatást vezetői munkájuk hatékonyabbá és eredményesebbé tételéhez. A coaching folyamat célja lehet valamilyen egyéni vezetői készség, képesség elsajátítása, fejlesztése, erősítése, illetve szervezeti, munkahelyi helyzetek, konfliktusok feldolgozása, kezelése.

Coaching Árak – Egyéni Coaching Árak:

A Témák, amiket érintünk – Tartalomjegyzék

Egyéni készségek és képességek területén gyakran felmerülő fejlesztendő témák:

Visszajelzés, feedback adás és fogadás:

A visszajelzés adás és fogadás képessége segít a vezetőknek fejleszteni a kapcsolatot alkalmazottaikkal, valamint javítani saját teljesítményüket. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan adjon hatékony visszajelzést, és hogyan fogadja azt megfelelően.

Gestión del cambio:

A változáskezelés képessége segít a vezetőknek hatékonyabban kezelni a változásokat és biztosítani a változások sikeres bevezetését. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan azonosítsa a változások szükségességét, hogyan kommunikálja a változásokat a csapatnak, és hogyan biztosítsa a változások sikeres bevezetését. A változáskezelés fejlesztéséhez a következő területeken is célszerű a figyelmet:

 • Változásazonosítás: A vezető megtanulhatja, hogyan azonosítsa a változások szükségességét, hogyan értékelje a változások hatását a szervezetre, és hogyan határozza meg a változások céljait.
 • Változáskommunikáció: A vezető megtanulhatja, hogyan kommunikálja a változásokat a csapatnak, hogyan kezelje a változásokkal kapcsolatos ellenállást, és hogyan biztosítsa a változások elfogadását.
 • Változásimplementálás: A vezető megtanulhatja, hogyan valósítsa meg a változásokat, hogyan kövesse nyomon a változások haladását, és hogyan biztosítsa a változások sikeres bevezetését.
egyéni coaching vezetői coaching coachlab.hu
coaching individual coaching ejecutivo coachlab.hu

Gestión de conflictos:

A konfliktusok kezelése kulcsfontosságú képesség a vezetők számára, hogy hatékonyan tudjanak dolgozni csapatukkal. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan azonosítsa a konfliktusokat, hogyan oldja meg a problémákat, és hogyan érje el a kompromisszumot.

Megfigyelés és figyelem:

A vezetőknek fontos, hogy képesek legyenek megfigyelni a környezetet és alkalmazottaikat, valamint figyelniük kell a részletekre. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan fejlessze megfigyelési képességeit, és hogyan használja ezt a képességét a döntéshozatalban.

Önismeret és önreflexió:

En autoconocimiento és önreflexió képessége segít a vezetőknek jobban megismerni saját magukat, erősségeiket és gyengeségeiket, valamint fejlődni tudnak saját képességeikben. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan fejlessze önismeretét és önreflexiós képességeit, és hogyan használja ezt a képességét a fejlődés érdekében.

Asszertivitás:

En asszertivitás a határozott és biztos viselkedés képessége, amely segít a vezetőknek hatékonyabban kommunikálni és érvényesülni. A durante el proceso de coaching el líder megtanulhatja, hogyan fejezze ki véleményét, álláspontját határozott, de ugyanakkor tisztelettudó módon.

Proaktivitás:

A proaktivitás azt jelenti, hogy a vezető képes előrelátóan gondolkodni és cselekedni, és nem várja meg, amíg a problémák rá nem erednek. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan fejlessze proaktivitását, hogyan azonosítsa fel a lehetséges problémákat és kihívásokat, és hogyan dolgozzon ki megoldásokat még azelőtt, hogy azok komolyabb gondokat okoznának. A proaktivitás fejlesztése segítheti a vezetőt abban, hogy hatékonyabban kezelje a szervezeti és munkahelyi helyzeteket, és jobban tudja előre látni a lehetséges kockázatokat.

Delegálás, felhatalmazó vezetés:

A delegálás és a felhatalmazó vezetés képessége segít a vezetőknek hatékonyabban osztani feladataikat és felelősségeiket alkalmazottaik között. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan határozza meg a feladatokat, hogyan válassza ki a megfelelő személyt a feladathoz, és hogyan ellenőrizze a feladat végrehajtását.

Megoldáskeresés:

A megoldáskeresés képessége segít a vezetőknek hatékonyabban megoldani a problémákat és kihívásokat. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan azonosítsa a problémákat, hogyan határozza meg a célokat, és hogyan dolgozzon ki hatékony megoldásokat. A megoldáskeresés fejlesztéséhez a következő területeken is célszerű a figyelmet:

 • Problémaazonosítás: A vezető megtanulhatja, hogyan azonosítsa a problémákat, hogyan határozza meg a probléma okait, és hogyan határozza meg a probléma megoldásához szükséges célokat.
 • Megoldások kidolgozása: A vezető megtanulhatja, hogyan dolgozzon ki hatékony megoldásokat, hogyan értékelje a lehetséges megoldásokat, és hogyan válassza ki a legjobb megoldást.
 • Megoldások implementálása: A vezető megtanulhatja, hogyan valósítsa meg a megoldásokat, hogyan kommunikálja a megoldásokat a csapatnak, és hogyan biztosítsa a megoldások sikeres bevezetését.

Döntéselőkészítés, döntéshozatal:

A döntéselőkészítés és a döntéshozatal képessége segít a vezetőknek hatékonyabban dönteni a szervezet érdekében. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan gyűjtse össze a szükséges információkat, hogyan értékelje a lehetőségeket, és hogyan hozzon döntést a legjobb lehetőség mellett.

A döntéshozatal fejlesztéséhez a következő területeken is célszerű a figyelmet:

 • Információgyűjtés: A vezető megtanulhatja, hogyan gyűjtse össze a szükséges információkat, hogyan értékelje a releváns információkat, és hogyan használja ezeket a döntéshozatalban.
 • Lehetőségek értékelése: A vezető megtanulhatja, hogyan értékelje a lehetőségeket, hogyan mérje fel a kockázatokat és lehetőségeket, és hogyan hozzon döntést a legjobb lehetőség mellett.
 • Döntés implementálása: A vezető megtanulhatja, hogyan valósítsa meg a döntést, hogyan kommunikálja a döntést a csapatnak, és hogyan biztosítsa a döntés sikeres bevezetését.

Időgazdálkodás, Time Management:

En gestión del tiempo képessége segít a vezetőknek hatékonyabban kezelni az időt és a feladatokat. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan határozza meg a prioritásokat, hogyan tervezze meg a napirendjét, és hogyan kezelje a váratlan feladatokat.

Projektmenedzsment:

A projektmenedzsment képessége segít a vezetőknek hatékonyabban kezelni a projekteket és biztosítani a projektek sikeres befejezését. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan határozza meg a projekt céljait és határidőit, hogyan osztsa el a feladatokat a csapat tagjai között, és hogyan kövesse nyomon a projekt haladását. A projektmenedzsment fejlesztéséhez a következő területeken is célszerű a figyelmet:

 • Projekttervezés: A vezető megtanulhatja, hogyan tervezze meg a projektet, hogyan határozza meg a projekt céljait és határidőit, és hogyan osztsa el a feladatokat a csapat tagjai között.
 • Projektvezetés: A vezető megtanulhatja, hogyan vezesse a projektet, hogyan kommunikáljon a csapattal, és hogyan oldja meg a projekt során felmerülő problémákat.
 • Projektzárás: A vezető megtanulhatja, hogyan zárja le a projektet, hogyan értékelje a projekt eredményeit, és hogyan használja fel a tapasztalatokat jövőbeli projektekben.

Konfliktuskezelés, együttműködés-fejlesztés:

A konfliktuskezelés és az együttműködés-fejlesztés képessége segít a vezetőknek hatékonyabban kezelni a konfliktusokat és javítani a munkakapcsolatokat. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan azonosítsa a konfliktusokat, hogyan oldja meg a problémákat, és hogyan építse ki az együttműködést a csapat tagjai között.

Motivación:

A motivación képessége segít a vezetőknek hatékonyabban motiválni alkalmazottaikat és magukat. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan határozza meg a célokat, hogyan adjon visszajelzést, és hogyan hozzon létre egy motiváló munkakörnyezetet.

Ön- és emberismeret, önbizalom fejlesztés:

En önismeret, emberismeret és önbizalom fejlesztése segít a vezetőknek hatékonyabban értékelni saját képességeiket és lehetőségeiket, és jobban megérteni alkalmazottaikat és a munkakörnyezetet. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan ismerje meg saját erősségeit és gyengeségeit, hogyan értékelje a mások viselkedését, és hogyan fejlessze önbizalmát.

Gestión del estrés:

A stresszkezelés képessége segít a vezetőknek hatékonyabban kezelni a stresszt és a nyomást. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan azonosítsa a stresszforrásokat, hogyan kezelje a stresszt, és hogyan építse ki a stresszkezelési stratégiákat.

Személyes Márka vagy Personal brand:

A Személyes Márka vagy Personal Brand képesség segít a vezetőknek hatékonyabban építeni saját márkájukat és hírnevüket. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan határozza meg saját personal brandjét, hogyan építse ki azt, és hogyan használja azt a karrierje elősegítésére.

Előrelátó gondolkodás:

Az előrelátó gondolkodás képessége segít a vezetőknek jobban megérteni a jövőbeli trendeket és kihívásokat, és hatékonyabban tervezni a jövőbeli stratégiákat. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan azonosítsa a jövőbeli trendeket, hogyan értékelje a lehetséges kihívásokat, és hogyan dolgozzon ki hatékony stratégiákat a jövőbeli siker érdekében. Az előrelátó gondolkodás fejlesztéséhez a következő területeken is célszerű a figyelmet:

 • Trendazonosítás: A vezető megtanulhatja, hogyan azonosítsa a jövőbeli trendeket, hogyan értékelje a trendek hatását a szervezetre, és hogyan használja ezeket a stratégiai tervezésben.
 • Kihívásfelmérés: A vezető megtanulhatja, hogyan értékelje a lehetséges kihívásokat, hogyan mérje fel a kockázatokat, és hogyan dolgozzon ki stratégiákat a kihívások kezelésére.
 • Stratégiai tervezés: A vezető megtanulhatja, hogyan dolgozzon ki hatékony stratégiákat a jövőbeli siker érdekében, hogyan határozza meg a stratégiai célokat, és hogyan valósítsa meg a stratégiákat.

Prezentáció:

A prezentáció képessége segít a vezetőknek hatékonyabban közvetíteni üzenetüket és meggyőzni a hallgatóságot. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan készítsen hatékony prezentációt, hogyan tartson előadást, és hogyan válaszoljon a kérdésekre.

Tárgyalástechnika, értekezletvezetés:

A tárgyalástechnika és az értekezletvezetés képessége segít a vezetőknek hatékonyabban tárgyalni és vezetni az értekezleteket. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan készüljön fel a tárgyalásokra, hogyan vezesse az értekezleteket, és hogyan érje el a céljait a tárgyalások során.

Szervezeti és munkahelyi környezetben gyakran felmerülő helyzetek és fejlesztendő területek:

A vezetői coaching egy széles körű folyamat, amely számos témát és területet felölelhet. Számos olyan téma van, amelyek figyelembe vehetők a vezetői coaching során. Ezek közé tartozhatnak például:

Kiégés, Burnout megelőzése:

A agotamiento o burnout megelőzése segít a vezetőknek hatékonyabban kezelni a stresszt és megőrizni a munkaképességüket. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan azonosítsa a burnout veszélyeit, hogyan kezelje a stresszt, és hogyan építse ki a stresszkezelési stratégiákat.

Vezetői stresszkezelés:

A vezetőknek gyakran magas szintű stresszel kell szembesülniük. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan kezelje a stresszt, hogyan tartsa fenn a munka-élet egyensúlyát, és hogyan érje el, hogy hatékonyan tudjon dolgozni a stresszes helyzetekben is.

Vezetői önfejlesztés:

A vezetőknek fontos, hogy folyamatosan fejlesszék magukat, és javítsák a vezetői készségeiket. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan fejlessze az önismeretét, hogyan határozza meg a fejlesztési céljait, és hogyan érje el a fejlesztési céljait.

Vezetői kommunikáció:

A vezetőknek fontos, hogy hatékonyan tudjanak kommunikálni alkalmazottaikkal, munkatársaikkal és más szervezeti szereplőkkel. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan javítsa a kommunikációs készségeit, hogyan adjon visszajelzést, és hogyan kezelje a nehéz beszélgetéseket.

Csapatépítés:

A vezetőknek fontos, hogy hatékony csapatot tudjanak létrehozni és vezetni. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan építsen erős csapatot, hogyan motiválja a csapattagokat, és hogyan oldja meg a csapaton belüli konfliktusokat.

Gestión de conflictos:

A vezetőknek gyakran szembesülnek konfliktusokkal a munkahelyen, és fontos, hogy hatékonyan tudják kezelni ezeket. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan azonosítsa a konfliktusokat, hogyan oldja meg a problémákat, és hogyan érje el a kompromisszumot.

Karriermanagement:

A karriermanagement képessége segít a vezetőknek hatékonyabban tervezni és menedzselni a karrierjüket. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan határozza meg a karriercéljait, hogyan készüljön fel a karrierugrásokra, és hogyan építse ki a szakmai kapcsolatokat.

Vezetői innováció:

A vezetőknek fontos, hogy innovatívak legyenek, és új ötleteket hozzanak a szervezet számára. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan ösztönözze a kreativitást, hogyan fejlessze az innovációs képességeit, és hogyan valósítsa meg az innovációs ötleteket a szervezetben.

Vezetői etika:

A vezetőknek fontos, hogy etikusan viselkedjenek és döntéseik is etikusak legyenek. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan hozzon etikus döntéseket, hogyan kezelje az etikai kérdéseket, és hogyan építsen erős etikai kultúrát a szervezeten belül.

Üzleti networking / Business networking:

A üzleti / business networking képessége segít a vezetőknek hatékonyabban építeni kapcsolataikat és hálózataikat a szakmai életben. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan építse ki a kapcsolatokat, hogyan tartsa a kapcsolatot a hálózatával, és hogyan használja azt a karrierje elősegítésére.

Vezetői hatás és befolyás:

A vezetőknek fontos, hogy hatékonyan tudják gyakorolni befolyásukat a szervezeten belül. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan növelje a befolyását, hogyan építsen megbízást, és hogyan érje el a céljait a szervezet érdekében.

Munka – Élet vagy Munka – Magánélet Egyensúlya:

A munka – magánélet egyensúly segít a vezetőknek hatékonyabban kezelni az időt és a feladatokat a munka és a magánélet között. A téma egyre fontosabbá válik a modern munkakörnyezetben, ahogy a munka és a magánélet közötti határok egyre inkább elmosódnak. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan határozza meg a prioritásokat, hogyan tervezze meg a napirendjét, és hogyan kezelje a váratlan feladatokat a munka és a magánélet között. Emellett a vezető megtanulhatja, hogyan hozzon létre egyensúlyt a munka és a magánélet között, és hogyan tudja ezt a kiegyensúlyozottságot fenntartani hosszú távon is. A munka-élet egyensúly fejlesztése segítheti a vezetőt abban, hogy hatékonyabban kezelje a stresszt, jobban tudja kezelni az időt, és jobban tudja élvezni a magánéletét is.

Női vezetők:

A női vezetők coachingja segít a női vezetőknek hatékonyabban kezelni a vezetői szerepüket és a nemi sztereotípiákat. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan építse ki a vezetői képességeit, hogyan kezelje a nemi sztereotípiákat, és hogyan építse ki a szakmai kapcsolatokat.

A női vezetők coachingja egyre nagyobb hangsúlyt kap a modern üzleti életben, mivel a nők egyre nagyobb számban töltik be a vezetői pozíciókat. A con coaching a női vezetők megtanulhatják, hogyan legyenek hatékonyabbak a vezetői szerepükben, hogyan kezeljék a nemi sztereotípiákat, és hogyan építsék ki a szakmai kapcsolataikat.

A coaching folyamat során a női vezetők olyan készségeket és képességeket fejleszthetnek, mint például a vezetői stílus, a döntéshozatal, a delegálás, a konfliktuskezelés, a csapatépítés, a motiváció, az időgazdálkodás, a munka-élet egyensúly, valamint a karriertervezés és a karrierfejlesztés. A női vezetők coachingja segíthet a női vezetőknek abban, hogy hatékonyabban tudják kezelni a vezetői feladataikat, jobban tudják motiválni csapatukat, és eredményesebbé váljanak a munkájukban.

Férfi vezetők:

A férfi vezetők coachingja olyan egyéni coaching szolgáltatás, amely a férfi vezetők számára nyújt szakértői támogatást a vezetői munkájuk hatékonyabbá és eredményesebbé tételéhez.

A coaching folyamat célja lehet valamilyen egyéni vezetői készség, képesség elsajátítása, fejlesztése, erősítése, illetve szervezeti, munkahelyi helyzetek, konfliktusok feldolgozása, kezelése. A férfi vezetők számára a coaching során olyan témák is felmerülhetnek, mint például a vezetői stílus, a döntéshozatal, a delegálás, a konfliktuskezelés, a csapatépítés, a motiváció, az időgazdálkodás, a munka-élet egyensúly, valamint a karriertervezés és a karrierfejlesztés.

A férfi vezetők coachingja segíthet a férfi vezetőknek abban, hogy hatékonyabban tudják kezelni a vezetői feladataikat, jobban tudják motiválni csapatukat, és eredményesebbé váljanak a munkájukban.

Vezetői döntéshozatal:

A vezetőknek gyakran nehéz döntéseket kell meghozniuk, amelyek nagy hatással vannak a szervezetre. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan hozzon hatékony döntéseket, hogyan értékelje a kockázatokat, és hogyan kezelje a bizonytalanságot.

Kihelyezés, Átképzés, Munkahely váltás – Outplacement:

Az outplacement coaching segít a munkanélkülieknek hatékonyabban találni új munkát és karrierlehetőségeket. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan készüljön fel a munkakeresésre, hogyan írjon pályázatokat, és hogyan készüljön fel a állásinterjúkra.

Vezetői átmenetek, Pozícióváltás, előrelépés, ugrás a karrierben:

A pozícióváltás és a karrier ugrás coachingja segít a vezetőknek hatékonyabban kezelni a pozícióváltást, szervezeti átszervezést, fúziót és a karrierben történő váltást. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan készüljön fel a pozícióváltásra, hogyan építse ki a szakmai kapcsolatokat, és hogyan érje el a céljait a karrier ugrás során.

Nemzetközi környezetben történő támogatós vagy Interkulturális támogatás:

Az interkulturális támogatás segít a vezetőknek hatékonyabban kezelni a kulturális különbségeket és a nemzetközi üzleti kapcsolatokat. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan értse meg a kulturális különbségeket, hogyan kommunikáljon hatékonyan más kultúrákkal, és hogyan építse ki a nemzetközi kapcsolatokat.

Vezetői változáskezelés:

A változások kezelése kulcsfontosságú a szervezet sikeréhez. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan kezelje a változásokat, hogyan kommunikálja a változásokat a szervezet tagjaival, és hogyan érje el, hogy a változások sikeresen bevezetve legyenek a szervezetbe.

Szakemberből vezetővé válás:

A szakemberből vezető coaching segít a szakembereknek hatékonyabban átmenni a vezetői szerepbe. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan építse ki a vezetői képességeit, hogyan kezelje a csapatot, és hogyan érje el a céljait a vezetői szerepben.

Eficacia del liderazgo:

A vezetőknek fontos, hogy hatékonyan tudják kezelni az időt, az erőforrásokat és a feladatokat. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan javítsa a hatékonyságát, hogyan határozza meg a prioritásokat, és hogyan érje el, hogy a feladatok hatékonyan elvégezve legyenek.

Agilis vezetés, vezetői agilitás

Az agilis vezetés és a vezetői agilitás egyre fontosabbá válik a mai gyorsan változó üzleti környezetben. A vezetőknek képesnek kell lenniük gyorsan alkalmazkodni a változásokhoz, rugalmasan gondolkodni, és hatékonyan együttműködni csapataikkal. A coaching segítségével a vezetők fejleszthetik agilis képességeiket, és megtanulhatják, hogyan alkalmazzák ezeket a képességeket a mindennapi munkában, hogy hatékonyabban és hatékonyabban vezessék csapataikat és szervezetüket.

Vezető-utánpótlás:

A vezető-utánpótlás coachingja segít a szervezeteknek hatékonyabban felkészíteni a vezető-utánpótlást a jövőbeli vezetői szerepre. A coaching folyamat során a vezető megtanulhatja, hogyan fejlessze a vezetői képességeit, hogyan készüljön fel a vezetői szerepre, és hogyan építse ki a szakmai kapcsolatokat.

CoachLab Főoldala:

es_ESSpanish

Pínchalo en Pinterest

Compartir