Coaching de vida - Coaching de vida

Bevezetés a Life Coachingba

Ez a bevezető fejezet definiálja a life coachingot, részletezi annak célját, hogy milyen pozitív változásokat érhet el az ügyfél életében. Valamint felvázolja, hogy kinek és milyen élethelyzetekben ajánlott igénybe venni a CoachLab Life Coaching szolgáltatásait.

¿Qué es el Coaching de vida?

A life coaching egy professzionális támogató, coaching, tanácsadási forma, melynek célja az ügyfél, a kliens = coachee személyes és szakmai életének optimalizálása. Egy life coach segít meghatározni a célokat, kijelölni a hozzávezető utat és fenntartani a motivációt ezek eléréséhez. Támogatja az ügyfelet abban, hogy a lehető legjobb változatát hozza ki önmagából.

A coaching lényege, hogy a coach nem ad kész megoldásokat, hanem inkább arra ösztönzi az ügyfelet, hogy önállóan, a saját erőforrásaira támaszkodva tűzzön ki célokat és érje el azokat. A folyamat során feltárják az akadályokat, új perspektívákat dolgoznak ki, és lépésről-lépésre haladnak a kívánt állapot felé.

A Life Coaching története

A Coaching de vida története a 80-as években kezdődött, amikor a sportedzők módszereit kezdték alkalmazni a személyes fejlődés területén is. A módszer gyorsan népszerűvé vált, és napjainkra már széles körben elismert és alkalmazott fejlesztési módszernek számít.

A Life Coaching célja

Alapvető célja, hogy pozitív változást érjen el az ügyfél életében azáltal, hogy:

 • Növeli az önismeretet és az önbizalmat
 • Segíti a célok meghatározását és az azokhoz vezető úton való haladást
 • Hozzájárul a hatékonyabb idő- és prioritásmenedzsmenthez
 • Támogatja az egészséges és kiegyensúlyozott életmódot
 • Elősegíti a karrier- és magáncélok összehangolását

Ez a coaching végső soron az ügyfél jóllétét, elégedettségét és teljesítőképességének maximalizálását célozza meg.

Kiknek szól a Life Coaching?

A coaching széleskörű szolgáltatás, amely különböző korosztályoknak és élethelyzeteknek nyújthat segítséget:

 • Karrier- vagy pályaváltás előtt állók
 • Vállalkozók és vezetők
 • Kiégéssel vagy stresszel küzdők
 • Célokat és irányt keresők
 • Változásra, fejlődésre vágyók
 • Egészségesebb életmódra törekvők
 • Olyanok, akik szeretnék javítani idő- és énmenedzsment képességüket

Függetlenül az életkortól, háttértől vagy helyzettől, a life coaching mindenkinek hasznos eszköz lehet a tudatosabb, célravezetőbb élet megvalósításához.

A Life Coaching folyamata és módszertana

Life Coaching A Life Coaching folyamata és módszertana

Az első konzultáció

A coaching folyamata egy kezdő konzultációval indul, ahol a coach és az ügyfél (coachee) megismerik egymást. A coach feltérképezi az ügyfél helyzetét, kihívásait, céljait. Megvitatják az elvárásokat, illetve hogy a coaching hogyan tud segíteni az ügyfél számára. Ez az alapja a későbbi együttműködésnek.

Az első találkozó célja, hogy a coach és a kliens, az ügyfél, a coachee megismerjék egymást, feltérképezzék a helyzetet, elvárásokat és lehetőségeket. Ez az alap a későbbi együttműködéshez.

Példa:

Egy fiatal nő érzi, hogy rossz irányba halad az életével. Az első konzultáción a coach segít körüljárni, hogy mi az, amit igazán szeretne – legyen az karrier, kapcsolat vagy bármi más területen. Ezzel megvetik az alapját a közös munkának.

Célkitűzés és akciótervek

A kezdeti szakaszban a coach segít az ügyfelének tisztázni és priorizálni a céljait élettereinek (karrier, egészség, kapcsolatok stb.) vonatkozásában. Ezután konkrét akciótervet dolgoznak ki a célok lépésről-lépésre történő eléréséhez. A tervben határidők, visszajelzési pontok és mérföldkövek szerepelnek.

Célkitűzés és akciótervek: A coach feladata, hogy az ügyféllel egyetértésben meghatározzák a célokat, majd részletes lépéseket tervezzenek ezek eléréséhez.

Példa:

Egy középvezető úgy érzi, elakadt a karrierjében. A coach rávilágít az erősségeire, és együtt kitűzik célul, hogy 1 éven belül felső vezetői pozícióba kerüljön. Akciótervet készítenek a kapcsolatépítésről, képzésekről stb.

A coach szerepe

A life coach elsődleges szerepe a támogatás és az iránymutatás a folyamat során. Feltárja az akadályokat, alternatív szemléletmódokat, stratégiákat javasol. Motiválja a klienst, hogy kitartson a céljai mellett. Számon kéri az előre haladását. De végső soron az ügyfél felelős a cselekvésért és változásért.

A coach szerepe: A coach nem old meg az ügyfél heylett a problémáit, hanem végigvezet, folyamatos támogatást, motivációt és visszajelzést ad a célok felé vezető úton.

Példa:

Egy házaspár úgy dönt, szeretnének gyereket, de egyik fél bizonytalanságokat tapasztal. A coach segít feltárni az aggodalmakat, új szemszögből ránézni a helyzetre, megtalálni a belső motivációt. Bár ez már határeset a coaching és a pszichológia határán, de ha a jelenre és a jövőre fókuszálnak, akkor tökéletes coaching téma, azonban ha a múlt irányába mennének el, akkor már terápia lenne, azaz egy pszichológus segíthet benne.

Számonkérés és problémamegoldás

A coaching üléseken a coach folyamatosan nyomon követi a kliens előrehaladását. Megbeszélik a felmerült kihívásokat és együtt oldják meg azokat. Ha szükséges, módosítják az akcióterveket. A coach objektívan visszajelez és segít új perspektívát kapni az üygfelének.

A teljes folyamat pedig addig tart, amíg az ügyfél el nem éri a kitűzött céljait. Vagy megállapodnak a folyamat lezárásában. A lezárásnál értékelik az elért eredményeket és felkészülnek az önerős továbblépésre.

Számonkérés és problémamegoldás: A coach végigkíséri ügyfele folyamatát, reagál az akadályokra, felülvizsgálja és módosítja az akcióterveket, ha szükséges.

Példa: Egy bizonytalan, cél nélküli, ingadozó hölgy szeretne változtatni az életvitelén. A coach rendszeres konzultációkkal fókuszban tartja a célokat, megbeszélik a felmerült nehézségeket és együtt oldják meg azokat lépésről-lépésre.

Mire alkalmas a Life Coaching?

Life Coaching Életvezetés Coaching Mire alkalmas a Life Coaching?

Ez a szakasz azt mutatja be részletesen, hogy milyen széles körben alkalmazható ez a szolgáltatás különböző kihívások és élethelyzetek kezelésére – legyen szó a karrier, önbizalom, személyes fejlődés, egészség, kapcsolatok vagy bármi más területekről. A releváns példák, esettanulmányok alátámasztják és segítik a megértést.

Karrier és munka

Ez a fajta mentorálás kiválóan alkalmazható a karrierfejlesztésre és munkahelyi kihívások kezelésére. Segíthet kitűzni célokat, feltárni a motivációt és fejleszteni készségeket. Támogatást nyújt pályaváltásnál, vállalkozásindításnál, előrelépési lehetőségeknél. Rávilágíthat az erősségekre és akadályokra.

Példa:

Egy tehetséges vezető elveszettnek érzi magát pozíciójában. A folyamat segítségével újragondolja céljait, átgondolja karrierlehetőségeit, meghatározza a lépéseket, és fokozatosan elindul egy belső képzési program felé.

Önbizalom és motiváció

A coaching fejlesztheti az önismeretet, önbizalmat és pozitív hozzáállást. Megtalálhatjuk vele a belső motivációt és kitartást a céljaink eléréséhez. Kezelheti a negatív hiteket, gátlásokat, fenntartásokat is. A megfelelő stratégiákkal növelhető az önmotiváció.

Példa:

Egy tinédzser folyton önsajnálattal és kisebbrendűségi érzésekkel küzd. A coach segítségével feltárja az önbizalomhiány gyökereit, lebontja a korlátokat, felfedezi az erősségeit és fokozatosan magabiztosabbá válik.

Desarrollo personal

Ez a coaching elősegítheti a személyes növekedést azáltal, hogy tudatosabbá tesz, rávilágít a célokra és értékekre. Segít hosszú- és rövidtávú célokat kitűzni különböző életterületeken. Támogatja, hogy az igazi értékek mentén éljünk.

Példa:

Egy középkorú nő úgy érzi, hogy az élete egysíkú, rutinszerű. A coach feltérképezi vele azokat a területeket, ahol szeretne változást, majd lépésről-lépésre haladnak a tudatosabb, teljesebb élet felé.

Egészség és életmód

A coaching hatékony támogatást nyújthat az egészségesebb, kiegyensúlyozottabb életmód kialakításában. Segíthet feltárni a változás akadályait, megszüntetni a káros szokásokat. Motivációt adhat az egészségtudatosabb étkezéshez, rendszeres testmozgáshoz, stresszkezeléshez és általános életmódváltáshoz.

Példa:

Egy túlsúllyal küzdő férfi rádöbben, változtatnia kell az életvitelén az egészsége érdekében. A coach felméri a helyzetét, közösen kitűzik a fogyási és fittségi célokat. Lépésről-lépésre haladnak az étrend és mozgásprogram bevezetésével, miközben a coach folyamatos ösztönzést és számonkérést biztosít.

Munka-magánélet egyensúly (Work Life Balance)

A coaching segíthet megteremteni az egészséges egyensúlyt a munka, karrier és magánélet követelményei között. Támogat a fontosságok átgondolásában, prioritások felállításában. Tanácsokat adhat az időgazdálkodáshoz, stresszkezeléshez és a különböző szerepek összehangolásához.

Példa:

Egy magas beosztású vezető úgy érzi, hogy teljesen a munkájának él, elhanyagolja a családját és önmagát. A coach közreműködésével feltárják az egyensúlyhiány okait, majd fokozatosan beépítik az életébe az egészségesebb szokásokat, megfelelőbb időbeosztást.

Kapcsolatok, párkapcsolatok és családi élet

Esta es la coaching hozzájárulhat a párkapcsolatok, családi élet jobbításához azáltal, hogy tudatosítja az értékeket, céljait az embernek ezen a területen. Segíthet kommunikációs és konfliktusmegoldó technikákat elsajátítani. Támogatást nyújt a változások és döntések kezelésében is.

Példa:

Egy házaspár úgy érzi, eltávolodtak egymástól az évek során. A coach páros és egyéni üléseken feltérképezi velük a fő problémákat, új szemléletet és megoldási lehetőségeket dolgoznak ki a kapcsolat újraépítésére.

Életcélok és értékek

Ez a folyamat arra is kitérhet, hogy miként lehetünk hűek az igazi értékeinkhez. A tanácsadó segítségével feltárhatjuk, mik a legfőbb céljaink és életszakaszaink, mik az alapvető prioritásaink. Így tudatosabban alakíthatjuk ki életünket és dönthető választ találhatunk a dilemmákra.

Példa:

Egy középkorú hölgy válaszút előtt áll, maradjon-e a jól fizető, de egyre kevésbé kielégítő munkahelyén. A coach támaszt nyújt abban, hogy átgondolja értékeit, céljait és áldozatokat hozzon a boldogulásáért.

Élethelyzetek és kihívások

Life CoachingÉlethelyzetek és kihívások

Ez a szakasz azt mutatja be, hogy ez a támogató folyamat miként tud segíteni a legkülönfélébb élethelyzetekben és kihívásokkal való megbirkózásban – legyen szó karrier, stressz, változások vagy időgazdálkodási problémákról. A példák konkrét eseteken keresztül szemléltetik a lehetőségeket.

Ez a tanácsadási forma segítséget nyújthat számos élethelyzet és kihívás kezelésében. Lássunk néhány gyakori példát:

Karrierváltás vagy fejlesztés

Sokan érzik úgy pályafutásuk egy pontján, hogy változtatásra, tisztázásra vagy újratervezésre van szükségük a karrierjükben. A tanácsadó feltérképezheti velük a helyzetüket, céljaikat, lehetőségeiket. Együtt dolgozhatnak ki lépéseket az új irány vagy előrelépés felé.

Példa:

Egy jogász rádöbbent, hogy ki szeretne lépni a szakmából. A folyamat segítségével átgondolja motivációit, újraértékeli erősségeit és új karrierutat tűz ki maga elé az igazi érdeklődési körének megfelelően.

Kiégés és stressz kezelése

A krónikus munkahelyi stressz, állandó feszültség gyakran vezet kiégéshez. A tanácsadó segíthet azonosítani és orvosolni a kiváltó okokat. Új stresszkezelési technikákat, határok felállítását és életmód-változtatásokat javasolhat a regenerálódáshoz.

Példa:

Egy menedzser teljesen kimeríti magát a folyamatos túlmunkával, örökös stresszel. A folyamat lépésről-lépésre segíti visszanyerni az egyensúlyt életében.

Változások és döntések

Az élet bármely szakaszában érhetnek minket nehéz döntési helyzetek vagy váratlan változások. Ilyen esetekben támaszt nyújthat egy pártatlan, de ugyanakkor támogató tanácsadói viszony a helyzet átgondolásában és a megfelelő lépések megtételében.

Példa:

Egy családanyának munkahelyi áthelyezés miatt költöznie kell gyermekeivel együtt. A tanácsadó segít neki átgondolni minden lehetőséget, felkészülni a váltásra és megbirkózni az átállással járó kihívásokkal.

Időgazdálkodás és hatékonyság

Sokak küzdenek az időhiánnyal vagy a priorizálással a felgyorsult világban. A folyamat során feltárhatók a időpazarlás okai, új rendszereket, technikákat lehet bevezetni a produktivitás növelésére.

Példa:

Egy vállalkozó úgy érzi, egyre inkább elvész a soha véget nem érő feladatokban. A mentorálás segítségével megtanulja szűrni a lényegtelen teendőket, értékeit tükröző prioritásokat állít fel.

Conciliación de la vida laboral y familiar

Sokaknál jelent kihívást a megfelelő egyensúly megtalálása a munka, karrier és magánélet követelményei között. Egy támogató tanácsadási folyamat segíthet ennek megvalósításában.

Példa:

Egy anya úgy érzi, hogy gyermekei rovására megy a munkája. A mentor segít neki feltérképezni az okokat, átgondolni a prioritásait. Együtt csökkentik a túlterheltségét és egészségesebb családi időbeosztást alakítanak ki.

Egészségügyi problémák kezelése

Egy váratlan betegség, sérülés vagy állandó egészségügyi probléma komoly hatással lehet az életvitelre. A tanácsadó segíthet az új helyzethez alkalmazkodni, megtalálni az erőforrásokat és megbirkózási módokat.

Példa:

Egy férfi lebénult egy baleset következtében. A folyamat során megtanulja kezelni új testi korlátait, újradefiáliáni céljait, és fokozatosan visszailleszkedhet a társadalomba.

Kapcsolati nehézségek rendezése

Párkapcsolati, családi vagy más közeli kapcsolatokban gyakran merülnek fel viták, konfliktusok. Egy mentor bevonásával tisztázhatók az alapvető problémák és nézetkülönbségek, fejleszthető a kommunikáció.

Példa:

Egy eltávolodott pár válófélben van. A tanácsadó közreműködésével feltárják a alapvető feszültségforrásokat, új megoldásokat dolgoznak ki, és segíti őket a kapcsolatuk rendezésében.

Életcélok és értékek tisztázása

Egy ilyen tanácsadási folyamat részeként feltárhatjuk, mik a legfőbb életcéljaink és alapértékeink. Átgondolhatjuk, hogy jelenlegi életutunk ezekkel összhangban van-e, és milyen változtatások szükségesek a hitelesség eléréséhez.

Példa:

Egy középkorú férfi válaszút előtt áll, hogy maradjon-e a magas jövedelmű, de egyre kevésbé kielégítő állásánál. A tanácsadó támaszt nyújt értékeinek és prioritásainak átgondolásában a megfelelő döntés meghozatalához.

Árak – Life Coaching Árak és szolgáltatáscsomagok – Csomagok és Árak

Árak - Life Coaching Árak és szolgáltatáscsomagok

Ez a fejezet ismerteti a tipikus árazási és csomagszerkezeteket a coaching szolgáltatással kapcsolatban – legyen szó rövid kifutású vagy hosszabb, intenzívebb programokról. A különböző példacsomagok bemutatásán, a tartalmukon és az árszabáson van a fókusz. A tűpontos árakhoz kérjen tőlünk ajánlatot. Vagy nézze meg árainkat a LIFE COACHING ÁRAK – LIFE COACH ÁRAK – CoachLab Oldalunkon.

Ez a fajta személyre szabott coaching vagy adott esetben tanácsadás és támogatás természetesen nem ingyenes szolgáltatás. Az árak és csomagok tipikusan a következőképpen alakulnak:

Vida Coaching árak = Életvezetés Coaching árak

Az árakkal kapcsolatos piackutatás (2024) eredményei alapján Magyarországon és Budapesten változó árszintek tapasztalhatók. Az árak általában az egyéni szolgáltatások, a csomagajánlatok és a tapasztalatok alapján alakulnak. Az árak átlagosan 10.000 és 50.000 forint között mozognak egy egyórás coaching ülésért.

1-3 hónapos Life Coaching csomagok árai

A rövid, 1-3 hónapos programok célzott, egyedi problémák vagy kihívások kezelésére szolgálnak. Ilyen lehet például egy pályamódosítás előkészítése, stresszkezelés vagy döntéselőkészítés.

3 hónapos csomagok díja: 150.000 Ft

A csomag tartalmazza:

 • 6 alkalom személyes/online konzultáció
 • Korlátlan e-mailes támogatás
 • Célkitűzés, akcióterv készítése
 • Félidei és záró értékelés

6 hónapos általános Life Coaching csomag ár

A legtöbben ezt a féléves csomagot választják holisztikusabb életcélok vagy átfogóbb változások eléréséhez. Karrierépítés, életmódváltás, egyensúlyteremtés vagy személyiségfejlesztés történhet a fókuszban.

6 hónapos csomag ára: 320.000 Ft

A csomag tartalma:

 • 12 konzultációs alkalom
 • Dedikált online támogatás
 • Részletes célkitűzés és akciótervezés
 • Folyamatos követés, felülvizsgálatok
 • Személyre szabott otthoni feladatok
 • Ajándék motivációs kiskönyv

Prémium éves Life Coaching csomag árak

A leghosszabb, legintenzívebb program azoknak szól, akik mélyreható, fenntartható változásokat szeretnének elérni több területen. Karrier és magánélet, egészség, kapcsolatok, személyiség minden aspektusa szóba kerülhet.

Éves csomagár: 580.000 Ft


A csomag részletei:

 • 24 személyes konzultáció
 • 1 személyiségteszt, annak eredményeivel és átbeszélésével
 • korlátlan e-mail/chat támogatás
 • Átfogó életcélok, értékek meghatározása
 • Részletes akciótervek készítése
 • Folyamatos nyomonkövetés, beszámolók
 • Házi feladatok, motivációs technikák
 • Féléves és éves felülvizsgálat
 • Ajándék önismereti e-könyv

Akciók, kedvezmények

Life Coaching Akciók Life Coaching kedvezmények

Rendszeres akciók és kedvezmények is elérhetők, mint pl. páros kedvezménycsomagok, fizetési konstrukciók vagy szezonális ajánlatok.

Felkészítéssel és részletes konzultációval minden érdeklődő egyedileg kiválaszthatja az igényeinek és lehetőségeinek legmegfelelőbb csomagot.

Life vagy Életvezetési Coaching Esettanulmányok és sikertörténetek

Life Coaching Esettanulmányok és sikertörténetek

Valós eseteken, példákon, sikertörténeteken keresztül szemléltetjük a Life vagy Életvezetési Coaching szolgáltatás hatékonyságát, sokoldalúságát és azt, hogy miként tud segíteni a folyamat a különböző élethelyzetekben és kihívásokkal küzdő ügyfeleknek, hogy támogat az előrelépésben, és megoldások megtalálásában a problémáikra. A példák hitelesítik és illusztrálják a folyamatot.

Néhány példa:

„Új karrier 40 felett”

Klára egy sikeres, de egyre kevésbé motivált bankár volt, aki úgy érezte, ki akar lépni a szakmából. A coaching és a tanácsadás segítségével feltárta valódi érdeklődési köreit és értékeit. A Coaching folyamatban lépésről-lépésre megtervezte az átállást, és ma boldog tulajdonosa egy virágboltnak.

„Nyugdíjas évek újratervezése”

Béla válsággal küzdött a nyugdíjba vonulása után. Elveszettnek és céltalannak érezte magát az új élethelyzetben. A folyamat hozzásegítette, hogy új hobbikat találjon, törődjön egészségével és fókuszba helyezze a családi kapcsolatokat. Ma aktív és elégedett életet él.

„Házasság megmentése a szakítás helyett”

Zsuzsanna és Sándor már a váláson gondolkodtak, annyira elhidegültek egymástól. A páros és coaching individual és mediáció során sikerült feltárni a fő problémákat és megoldásokat találni rájuk. Ma újra virágzik a kapcsolatuk.

„Businessből anyaság”

Jázmin egy felkapott vállalkozó volt, aki ugyan sikeres a karrierjében, de teljesen kiégett és elhanyagolta magánéletét. A tanácsadás hatására egyensúlyba kerültek a prioritásai, és ma már idejének nagy részét kislányával tölti, miközben vállalkozását is vezeti.

Összegezve a fentieket

Coaching de vida

Részletesen bemutattuk, hogy mire is alkalmas valójában ez a személyre szabott life és életviteli coaching folyamat. Láthattuk, hogy szinte bármilyen élethelyzetben és kihívással kapcsolatban hatékony segítséget tud nyújtani és képes végigvezetni az ügyfelet a saját megoldásának vagy céljának a folyamatán.

Legyen szó karrierről, önbizalomról, személyes fejlődésről, egészségről, kapcsolatokról vagy életcélokról – egy ilyen támogató coaching és mentori viszony lépésről-lépésre segíthet rátalálni a megfelelő megoldásokra.

A bemutatott példákon, esettanulmányokon keresztül meggyőződhettünk a folyamat sokoldalúságáról, valamint arról, hogy miként képes a coaching tartós, pozitív változásokat elérni az ügyfelek életében.

Ha tehát akadályokba, nehézségekbe ütközik az élet bármely területén, vagy egyszerűen csak szeretne még tudatosabban, célravezetőbben élni – bátran vegye igénybe ezt a szolgáltatást!

A megfelelő csomag és konstrukció kiválasztásával életre szóló befektetést hajthat végre a boldogsága, kiegyensúlyozottsága és teljes kibontakozása érdekében.

Lépjen kapcsolatba velünk most konzultációs időpont egyeztetése érdekében! Szívesen állunk a rendelkezésere további információkkal, valamint személyre szabott ajánlattal a leendő együttműködésünkhöz.

Várjuk szeretettel, induljon az utazás egy teljesebb, kiegyensúlyozottabb élet felé!

Life / Életviteli vagy Életvezetési Coaching Gyakran Ismételt Kérdések (GYiK / FAQ)

Life Coaching Life / Életviteli vagy Életvezetési Coaching Gyakran Ismételt Kérdések (GYiK / FAQ)

Ez a szakasz egy hiánypótló FAQ-t tartalmaz, amely megválaszolja a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő leggyakoribb kérdéseket – legyen szó az időtartamról, költségekről, díjfizetési módokról, online/offline opcióról vagy a szakmai háttérről. Célunk a részletes, átfogó tájékoztatás.

Mennyi időt vesz igénybe az életvezetés coaching folyamata?

Logotipo de CoachLab Coaching Coach Budapest Coaching ejecutivo Coaching empresarial Coaching de ventas Coaching de vida Coaching 800x800

A teljes program hossza nagymértékben függ a kitűzött céloktól és az igénybe vett csomagtól. A rövid, 1-3 hónapos csomagok célzott kihívásokra fókuszálnak. A 6 hónapos programok már holisztikusabb változásokat tesznek lehetővé. Az éves csomag pedig mély, tartós átalakulást biztosít több életterületen.

Biztosított a diszkréció, személyes adatok védelme a teljes coaching folyamatra vonatkozóan?

coachlab.hu Coach Online Coach, business coach Executive Coaching Vezetői Coaching CoachLab Logó CoachLab.hu Logó Coaching Life Coaching Életvezetés Coaching Executive Coaching Vezető Tanácsadás sales coach sales coaching online coachinf tanácsadás online tanácsadás executive tanácsadás

Maximálisan! A Coach-ügyfél vagy a tanácsadó-kliens viszony bizalmi alapon nyugszik, így a teljes diszkréció, titoktartás és adatvédelem garantált.

Előre kell fizetni a coaching teljes összegét?

Áltlában igen, de rugalmas fizetési konstrukciókat is kínálunk. A rövid csomagokat egy összegben kell rendezni előre. A hosszabbakért megegyezéses alapon részletfizetés is igénybe vehető, hogy ne jelentsen nagy egyszeri terhet.

Online vagy személyes találkozókon zajlik a coaching folyamat?

Mindkét forma elérhető az ügyfél igényei szerint. Személyes jelenlétet kizárólag a fővárosi irodánkban vagy egyéb fővárosi helyszíneken (kávézók, sétálós coaching…) tudunk biztosítani. De a coachingok, konzultációk online videóhívások formájában is kiválóan elvégezhetők.

es_ESSpanish

Pínchalo en Pinterest

Compartir