El coaching es un método cada vez más popular para comprender y gestionar mejor las emociones

Comprender y gestionar nuestros sentimientos puede darnos un gran poder. Cuando las reconocemos y aceptamos, las emociones pueden ser guías valiosas en lugar de fuerzas incontrolables. Esta conciencia emocional y la resiliencia son habilidades de liderazgo esenciales en nuestro turbulento mundo. Merece la pena dedicar tiempo y esfuerzo a comprender mejor nuestras emociones.

Escrito por: Rob - CoachLab.hu

"

Seguir leyendo

El coaching es un método cada vez más popular para comprender y gestionar mejor las emociones

Az érzelmek hatékony kezelése elengedhetetlen és megkerülhetetlen vezetői készség. Az érzelmeink megnevezése – amit a pszichológusok és az üzleti coachok „címkézésnek” hívnak – az első fontos lépés ahhoz, hogy hatékonyan kezeljük őket. Ez azonban nehezebb, mint gondolnánk; sokan közülünk küzdenek azzal, hogy pontosan megnevezzék, mit is éreznek, és gyakran a legnyilvánvalóbb „címke” nem feltétlenül a legpontosabb.

Ennek számos oka van: Azt tanultuk, hogy az erős érzelmeket el kell nyomni. Bizonyos (néha ki nem mondott) társadalmi és szervezeti szabályok tiltják azok kifejezését. Vagy egyszerűen soha nem tanultuk meg pontosan leírni az érzelmeinket. Tekintsük át a következő két példát:

Anikó egy értekezleten van Ferenccel, aki az egész idő alatt olyan dolgokat mond, amiktől majd’ megpukkad. Azon kívül, hogy minduntalan félbeszakítja, mindenkit megint emlékeztetett arra az egy projektre, amin dolgozott és ami csődöt mondott. Dühös.

Zsolt hazaér a hosszú nap után és sóhajt, miközben leakasztja a kabátját. A felesége megkérdezi, mi a baj. „Csak stresszes vagyok” – mondja, miközben előveszi a laptopját, hogy befejezzen egy jelentést.

A coaching egyre népszerűbb módszer az érzelmek jobb megértésére és kezelésére Amikor a Szenvedély Kiégéshez Vezet: Az Üzleti Világ Paradoxona Burnout Szindróma: Tünetek, Okok és Megoldások
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

A düh és a estrés azok az érzelmek, amelyeket leggyakrabban tapasztalunk a munkahelyen – vagy legalábbis ezek a kifejezések, amiket a leggyakrabban használunk rájuk. Mégis, ezek gyakran csak álcák a mélyebb érzelmek mögött, amiket pontosabban és árnyaltabban is le tudnánk írni, hogy nagyobb érzelmi rugalmasságot fejlesszünk ki – egy kritikus képességet, amely lehetővé teszi számunkra, hogy sikeresebben működjünk együtt önmagunkkal és a világgal.

Igen, Anikót esetleg dühíti valami, de mi van, ha egyben szomorú is? Szomorú, mert a projektje csődöt mondott, és talán aggódik is, hogy ez a kudarc végigkíséri és hátráltatja a karrierjét. Azzal, hogy Ferenc folyton félbeszakítja, ez az aggodalom egyre inkább jogosnak tűnik. Miért nem működött a projekt? És mi lesz most az állásával? Mindezek az érzelmek táplálják a dühét, de önmagukban is külön érzelmek, amiket meg kell neveznie és kezelnie kell. Ezekben segíthet a entrenador vagy pszichológus.

És mi van, ha Zsolt stressze mögött valójában az áll, hogy egyszerűen bizonytalan a pályaválasztását illetően? A hosszú napok régen még szórakoztatók voltak – miért nem azok már? Biztosan stresszes, de mi áll emögött? Ilyen vagy hasonló esetekben is segíthet a entrenador.

Ezek a kérdések egy egész világot nyitnak meg a lehetséges vizsgálódás és válaszok előtt Anikó és Zsolt számára. Akárcsak nekik, nekünk is egy árnyaltabb érzelmi szókincskészletre van szükségünk, nem csupán a pontosság kedvéért, hanem mert ha tévesen diagnosztizáljuk az érzelmeinket, akkor tévesen is fogunk reagálni rájuk.

Ha azt hisszük, hogy a dühöt kell kezelnünk, akkor máshogy fogunk hozzáállni, mintha csalódottságot vagy aggodalmat éreznénk – vagy lehet, hogy egyáltalán nem foglalkozunk velük.

Bebizonyosodott, hogy azok az emberek, akik nem ismerik el és nem kezelik az érzelmeiket, rosszabb közérzetről és a stressz több fizikai tünetéről, például fejfájásról számolnak be.

Magas az ára annak, ha elkerüljük az érzéseinket. A másik oldalon, ha megfelelő szókincskészletünk van, akkor világosabban láthatjuk a valódi problémát – rendezhetünk egy zavaros tapasztalatot, jobban megérthetjük és tervet készíthetünk coachunkkal közösen a probléma kezelésére.

Három mód, ahogyan pontosabban érzékelhetjük az érzelmeinket:

Bővítse az érzelmi szókincsét

A szavak számítanak. Ha erős érzelmet tapasztal, szánjon rá egy kis időt, hogy megfontolhassa, hogyan is nevezze azt.

De ne álljon meg itt: miután azonosította, próbáljon meg még két további szót találni, ami leírja, hogyan érez. Meglepődhet az érzelmei szélességén – vagy azon, hogy egy mélyebb érzelmet tárt fel a nyilvánvalóbb mögött.

Érzelmi kifejezések listája; sokkal többet is talál, ha bármelyiket beírja a Google-be vagy bármilyen keresőbe.

Boldogság,

öröm, elégedettség, rajongás, lelkesedés, szeretet, gyöngédség, meghittség, szenvedély,

Félelem,

idegesség, nyugtalanság, rettegés, pánik, megbánás, bűntudat, szégyen, összezavarodottság

A coaching egyre népszerűbb módszer az érzelmek jobb megértésére és kezelésére problémameghatározás coach coaching coachlab
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

Magány,

elhagyatottság, kiábrándultság, reménytelenség

Harag,

düh, ingerlékenység, felháborodás, utálat

Undor,

viszolygás, ellenszenv, megvetés meglepődés,

Ámulat,

ámulatba esés, döbbenet

Szomorúság,

levertség, bánat, gyász, kétségbeesés

Ha pontosan meg tudja fogalmazni, hogy izgatott egy új állás miatt (nem csak „ideges”), vagy megbízik egy kollégában (nem csak azt mondja, hogy „ő rendes fickó”), akkor ez segíteni fogja jobban megalapozni a szándékait a szereppel vagy a kapcsolattal, ami nagyobb eséllyel vezet majd sikerhez az út végén.

Ugyanilyen fontos ezt tenni a „pozitív” érzelmekkel is, nem csak a „negatívakkal”.

Vegye fontolóra az érzelem intenzitását

A coaching egyre népszerűbb módszer az érzelmek jobb megértésére és kezelésére Business Health Coach_CoachLab_Angry-Manager
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

Hajlamosak vagyunk alapvető leírókhoz kapkodni, mint a „dühös” vagy „stresszes”, még akkor is, amikor az érzelmeink sokkal enyhébbek.

Volt egy ügyfelem, Ede (nem az igazi neve), aki problémákkal küzdött a házasságában; gyakran írta le a feleségét „dühösnek”, és ő maga is gyakran dühös lett cserébe.

De ahogy az érzelmi szókincs lista is mutatja, minden érzelem különböző árnyalatokban jelenik meg. Amikor arról beszéltünk, milyen más szavakkal lehetne leírni a felesége érzelmeit, Ede rájött, hogy voltak idők, amikor a felesége talán csak ideges vagy türelmetlen volt.

Ez a felismerés átalakította a kapcsolatukat, mert Ede hirtelen észrevette, hogy a felesége nem volt dühös az egész idő alatt.

Ez azt jelentette, hogy valójában reagálhatott a felesége konkrét érzéseire és aggodalmára anélkül, hogy ő maga is dühös lett volna.

Hasonlóképpen, a saját önértékelésében is számít, hogy dühös vagy csupán morcos vagy, gyászos vagy csak elcsüggedt, elégedett vagy pusztán megelégedett.

Miközben címkézi az érzelmeit, értékelje is őket 1-10-ig terjedő skálán.

Mennyire mélyen érzi az érzelmet? Mennyire sürgős vagy erős? Emiatt más szavakat választana a leírására?

Írja James Pennebaker, aki 40 éve kutatja az írás és az érzelmi feldolgozás kapcsolatát. Kísérletei kimutatták, hogy azoknál az embereknél, akik érzelmileg terhelt epizódokról írtak, jelentősen javult a fizikai és mentális jóllétük. Ráadásul egy, a közelmúltban állását elvesztett munkavállalókkal végzett tanulmányban azt találta, hogy azok, akik elmélyedtek a megaláztatás, harag, szorongás, kapcsolati nehézségek érzelmeiben, háromszor nagyobb valószínűséggel találtak újra állást, mint a kontrollcsoportok tagjai.

Ezek a kísérletek azt is kimutatták, hogy idővel azok, akik az érzelmeikről írtak, betekintést nyertek abba, hogy mit is jelentenek (vagy nem jelentenek!) azok az érzelmek, olyan kifejezéseket használva, mint „Rájöttem”, „Eszembe jutott”, „Az oka, hogy…”, „Most értem” és „Megértem”. Az írás folyamata lehetővé tette számukra, hogy új perspektívából lássák az érzelmeiket, és jobban megértsék azokat és a jelentőségüket.

Íme egy gyakorlat, amit felhasználhat az írás általi reflektálásra.

Ezt minden nap elvégezheti, de különösen hasznos, ha éppen nehéz időszakon megy keresztül vagy nagy átalakulást él meg, vagy ha érzelmi zaklatottságot tapasztal – vagy ha volt egy nehéz élménye, amit úgy érez, még nem dolgozott fel teljesen.

Állítson be egy 20 perces időzítőt Használjon füzetet vagy számítógépet, és írjon le az érzelmi tapasztalatairól az elmúlt hét, hónap vagy év során.
Ne foglalkozzon azzal, hogy tökéletes vagy olvasható legyen: hagyja, hogy az elméje vigye a gondolatait. A végén nem kell elmentenie a dokumentumot; a lényeg az, hogy azokat a gondolatok immár kiírta magából és kint vannak Önből egy papíron vagy egy dokumentumban…

Ezt a három megközelítést – a szókincs bővítése, az érzelem intenzitásának figyelembe vétele y el leírása – akkor is alkalmazhatja, amikor meg akarja érteni mások érzelmeit. Ahogy Ede és a felesége példáján láttuk, ugyanolyan valószínűséggel címkézzük tévesen mások érzelmeit, mint a sajátjainkat, hasonlóan bonyolító következményekkel.

Ha pontosabban megérti, hogy mások mit éreznek, felkészültebbé válik arra, hogy építő módon reagáljon.

A coaching egyre népszerűbb módszer az érzelmek jobb megértésére és kezelésére Érzelmi Intelligencia - Featured.jfif
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

Miután megértette, hogy mit érez, akkor már jobban tudja azokat a pontosabban leírt érzelmeket kezelni és tanulni belőlük.

Ha Anikó foglalkozik azzal a szomorúsággal és megbánással, amit a csődbe ment projektje kapcsán érez – valamint a karrierjével kapcsolatos aggodalmaival -, akkor ez termelékenyebb, mintha csak azon töprengene, hogyan kezelje a Ferenc iránti dühét.

Illetve ha Zsolt fel tudja ismerni a saját pályával kapcsolatos aggodalmait, akkor kezdhet terveket kovácsolni, hogyan alakítsa tudatosabban a jövőjét – ahelyett, hogy minden este csak belemerülne több ugyanolyan munkába, amikor hazaér.

Az érzelmek pontosabb megnevezése és megértése segít nekünk jobban megismerni saját magunkat és másokat, építőbben kezelni a nehézségeket, és végső soron sikeresebben navigálni az életünkben. Noha ez kihívást jelenthet, a jutalom egy gazdagabb, teljesebb élet lehet.

Egy szélesebb érzelmi szókincs birtokában pontosabban tudjuk kommunikálni az érzéseinket.

Ami elősegíti, hogy mások jobban megértsék és megbírálás nélkül fogadják el azokat. Az intenzitás figyelembe vétele segít megfelelően reagálni – mérsékeltebben az enyhébb érzelmekre és körültekintőbben a mélyebbekre.

Az írás által pedig távolságot nyerhetünk az érzelmeinkkel szemben, ami lehetővé teszi, hogy új perspektívából szemléljük őket.

Az érzelmeink címkézése kezdeti lépés azok megértéséhez és kezeléséhez.

De amint pontosabban meg tudjuk nevezni őket, elkezdjük jobban kiismerni mélységüket és összetettségüket is. Ez a tudás ágyaz meg az érzelmi rugalmassághoz – ahhoz a képességhez, hogy konstruktívan tudjuk hasznosítani az érzelmeinket a céljaink eléréséhez, az akadályok leküzdéséhez és beteljesítő kapcsolatok kialakításához másokkal.

Érzéseink megértése és irányítása nagy erővel ruházhat fel minket. Amikor felismerjük és elfogadjuk őket, az érzelmek értékes útmutatók lehetnek ahelyett, hogy irányíthatatlan erőkké válnának. Ez az érzelmi tudatosság és rugalmasság lényegi vezetői készségek a turbulens világunkban. Megéri időt és erőfeszítést fordítani rá, hogy jobban megértsük az érzelmeinket.

A Motiváció Folyamata, Fogalma és Típusai

A Motiváció Folyamata, Fogalma és Típusai

A motiváció összetett és többrétegű folyamat, amely alapvetően befolyásolja az emberi viselkedést és teljesítményt. A motiváció típusainak és elméleteinek megértése segíthet abban, hogy hatékonyabban tudjuk ösztönözni magunkat és másokat céljaink elérésére. Az egyéni és munkahelyi motiváció fokozása érdekében érdemes figyelembe venni a belső és külső motiváció különböző aspektusait, valamint a különböző motivációs elméletek tanulságait.

Motiváció a Coachingban: Az Eredményes Fejlődés Csúcsa

Motiváció a Coachingban: Az Eredményes Fejlődés Csúcsa

A motiváció a coaching egyik legfontosabb eleme, amely meghatározza az egyén vagy a csapat sikerességét és fejlődését. A motiváció növeléséhez és fenntartásához a coachoknak világos célokat kell kitűzniük, pozitív visszajelzést és elismerést kell adniuk, érdekes és kihívást jelentő feladatokat kell kijelölniük, és személyre szabott megközelítést kell alkalmazniuk.

Executive Coaching Cégeknek: A Karrierfejlesztés Csúcsa

Executive Coaching Cégeknek: A Karrierfejlesztés Csúcsa

Az executive coaching hatékony eszköz a vállalatok és vezetőik számára, hogy elérjék teljes potenciáljukat és növekedést érjenek el. Az executive coaching segít a vezetőknek fejleszteni képességeiket, növelni hatékonyságukat és hozzájárulni a vállalati célok eléréséhez. Ha szeretnéd megtapasztalni az executive coaching előnyeit, érdemes megfontolni egy tapasztalt coach bevonását.

Salud mental y coaching fantástico: el camino hacia la superación personal y una vida equilibrada

Salud mental y coaching fantástico: el camino hacia la superación personal y una vida equilibrada

La salud mental no es un objetivo final, sino un viaje continuo. En este viaje, el coaching puede ser nuestra brújula, ayudándonos a navegar por los retos de la vida mientras mejoramos constantemente.

Recuerde que la salud mental no es un acto egoísta, sino una responsabilidad con nosotros mismos y con nuestro entorno. Cuando estamos mentalmente sanos, no sólo nos beneficiamos nosotros, sino que repercutimos positivamente en nuestras familias, nuestro lugar de trabajo y la sociedad en su conjunto.

El coaching puede ser un poderoso recurso en este proceso. Puede ayudarnos a identificar nuestros puntos fuertes, desarrollar nuestras habilidades y desarrollar todo nuestro potencial. El coaching puede ayudarnos a conseguir nuestros objetivos, ya sea controlando el estrés, aumentando la confianza en nosotros mismos o simplemente creando una vida más equilibrada.

Cambio climático y salud mental: coaching para la resiliencia y el bienestar de los empleados

Cambio climático y salud mental: coaching para la resiliencia y el bienestar de los empleados

Los retos del cambio climático tienen repercusiones complejas y polifacéticas en nuestra salud mental y nuestro bienestar como trabajadores. Como coaches, tenemos una oportunidad única de ayudar a nuestros clientes, ya sean particulares, directivos u organizaciones, a superar estos tiempos difíciles.

Desde abordar los miedos climáticos, la ansiedad ecológica y la culpabilidad medioambiental, hasta desarrollar la resiliencia y el reencuadre positivo, pasando por crear un entorno de trabajo consciente del clima, podemos ofrecer un valioso apoyo en diversas áreas. A través del proceso de coaching, podemos ayudar a nuestros clientes a identificar sus puntos fuertes, desarrollar estrategias de afrontamiento y encontrar formas de emprender acciones positivas.

Bienestar en el liderazgo: liderazgo equilibrado

Bienestar en el liderazgo: liderazgo equilibrado

El bienestar en el liderazgo no es un lujo, es esencial para el éxito tanto del individuo como de la organización. El coaching puede ser una poderosa herramienta para ayudar a los líderes a encontrar y mantener un equilibrio entre el alto rendimiento y el bienestar personal.

Liderazgo Motivación - ¿Cómo ayuda el Coaching?

Liderazgo Motivación - ¿Cómo ayuda el Coaching?

Desarrollar la motivación de los líderes es un factor clave para el éxito de las organizaciones. El coaching puede ser una herramienta muy eficaz en este proceso, ya que ofrece soluciones a medida adaptadas a la situación individual y a los retos del líder. A través del proceso de coaching, el líder no sólo puede aumentar su motivación, sino también adquirir habilidades y actitudes que le ayudarán a afrontar los retos y a mejorar continuamente a largo plazo.

He perdido la motivación: ¿Cómo puede ayudar el coaching?

He perdido la motivación: ¿Cómo puede ayudar el coaching?

Si cree que ha perdido la motivación, el coaching puede ser una herramienta eficaz para recuperarla. Un enfoque individual y un apoyo personalizado pueden ayudarle a redescubrir su pasión y su sentido del propósito. Póngase en contacto con nosotros en CoachLab.com para trabajar con nosotros y recuperar la motivación y crear un futuro de éxito.

¿Cómo ayuda el Coaching?

¿Cómo ayuda el Coaching?

El coaching es mucho más que un simple consejo u orientación; es un proceso integral y personalizado para el desarrollo de individuos y organizaciones. Tanto si se trata de alcanzar objetivos personales, construir una carrera profesional o mejorar las relaciones, el coaching tiene un impacto significativo en diferentes aspectos de la vida y contribuye al éxito y el bienestar a largo plazo.

Reencuadrar los pensamientos negativos: el camino hacia una actitud más positiva

Reencuadrar los pensamientos negativos: el camino hacia una actitud más positiva

Reencuadrar los pensamientos negativos es una herramienta poderosa que puede ayudarle a desarrollar una visión más positiva y equilibrada de la vida. Esto no significa ignorar los problemas reales o ser siempre optimista sobre todo. Se trata más bien de aprender a gestionar nuestros pensamientos de forma más flexible y constructiva.

3 maneras sorprendentes de entender mejor tus emociones

3 maneras sorprendentes de entender mejor tus emociones

Desarrollar la inteligencia emocional y la resiliencia mejora la calidad de vida y la eficacia en el trabajo a todos los niveles. Al comprender y gestionar mejor nuestras emociones, podemos afrontar mejor las situaciones difíciles y establecer relaciones más constructivas con los demás. Este enfoque nos ayuda no sólo a reaccionar ante nuestras emociones, sino también a aprender de ellas, mejorando así nuestro crecimiento personal y profesional.

El arte de la autorrealización: cómo alcanzar tus sueños a través del coaching #1

El arte de la autorrealización: cómo alcanzar tus sueños a través del coaching #1

El camino hacia la autorrealización no siempre es fácil, pero es sumamente gratificante. Animamos a todos los lectores a que se atrevan a soñar a lo grande, se fijen metas inspiradoras y emprendan su propio viaje hacia la autorrealización.

CoachLab está aquí para apoyarte en este viaje. Nuestros coaches cualificados, nuestros métodos probados y nuestro enfoque personalizado te ayudarán a acercarte a la consecución de tus sueños y a una vida más plena y satisfactoria.

Motivación e inspiración: ¿cómo podemos aumentar la eficacia de nuestro equipo mediante el coaching?

Motivación e inspiración: ¿cómo podemos aumentar la eficacia de nuestro equipo mediante el coaching?

Para aumentar la eficacia, es importante elaborar planes de desarrollo individual, mejorar la resolución de problemas y la gestión de conflictos, mejorar el trabajo en equipo y la cooperación, y fomentar el aprendizaje y el desarrollo continuos. Por tanto, el coaching no es sólo una herramienta, sino un enfoque integral para ayudar a los equipos y las organizaciones a alcanzar el éxito a largo plazo.

Coaching ejecutivo: la clave del éxito y la eficacia del liderazgo

Coaching ejecutivo: la clave del éxito y la eficacia del liderazgo

Se espera que la demanda de coaching ejecutivo crezca en el futuro, a medida que las empresas reconozcan cada vez más su valor y los directivos sus beneficios para su carrera y su desarrollo personal. Además, los avances tecnológicos están abriendo nuevas vías para el coaching virtual y en línea.

El coaching ejecutivo es una herramienta eficaz y necesaria para todos los directivos y empresas que quieren crecer y triunfar en mercados competitivos. Tanto si eres un líder experimentado como un principiante, el coaching ejecutivo puede ayudarte a optimizar tus habilidades y capacidades para convertirte en el mejor líder que puedas ser.

¿Por qué es importante el coaching en las ventas?

¿Por qué es importante el coaching en las ventas?

El coaching personalizado basado en una relación duradera y de confianza es extremadamente valioso en el ámbito de las ventas. Ayuda a desarrollar un equipo de ventas sobresaliente y líder en el mercado sacando lo mejor de cada vendedor, abordando sus puntos débiles y optimizando sus puntos fuertes. Un programa de coaching es una inversión que se amortiza con creces al mejorar el rendimiento de las ventas y aumentar los ingresos.

En resumen, el coaching en ventas es de vital importancia para desarrollar las habilidades de los equipos, aumentar la motivación y reforzar la cultura organizativa. Las empresas que invierten en programas de coaching en ventas obtienen una ventaja competitiva en el mercado.

Coaching ejecutivo 2024: La clave para el desarrollo profesional en el mercado laboral de 2024

Coaching ejecutivo 2024: La clave para el desarrollo profesional en el mercado laboral de 2024

Si está listo para dar el siguiente paso para convertirse en un gran líder, pero no sabe cómo, el coaching ejecutivo es para usted. Trabajar con un coach (por ejemplo, CoachLab) no es sólo una inversión en tu futuro. Es un compromiso para crecer, desarrollarte y esforzarte por ser lo mejor de ti mismo. Y usted se lo merece.

A través del coaching ejecutivo, puede desarrollar su autoconocimiento, descubrir su potencial oculto y avanzar en su carrera. En 2024, cuando el mercado laboral cambia rápidamente, el coaching ejecutivo es la herramienta que puede ayudarle no solo a mantenerse al día, sino a adelantarse a los cambios.

Inclusión y coaching

Inclusión y coaching

La combinación de inclusión y coaching puede ser una herramienta eficaz para promover el desarrollo personal y organizativo. La creación de un entorno inclusivo y el uso de técnicas de coaching contribuyen a mejorar la colaboración, la innovación y los resultados empresariales. Al proporcionar apoyo y desarrollo a individuos y equipos, la inclusión y el coaching pueden ayudar a crear una cultura de diversidad e inclusión en el lugar de trabajo.

es_ESSpanish

Pínchalo en Pinterest

Compartir

Compartir

¡Comparte este post con tus amigos!