Coaching is an increasingly popular method to better understand and manage emotions

Understanding and managing our feelings can give us great power. When we recognise and accept them, emotions can be valuable guides rather than uncontrollable forces. This emotional awareness and resilience are essential leadership skills in our turbulent world. It is worth the time and effort to better understand our emotions.

Written by: Rob - CoachLab.hu

"

Read more

Coaching is an increasingly popular method to better understand and manage emotions

Az érzelmek hatékony kezelése elengedhetetlen és megkerülhetetlen vezetői készség. Az érzelmeink megnevezése – amit a pszichológusok és az üzleti coachok „címkézésnek” hívnak – az első fontos lépés ahhoz, hogy hatékonyan kezeljük őket. Ez azonban nehezebb, mint gondolnánk; sokan közülünk küzdenek azzal, hogy pontosan megnevezzék, mit is éreznek, és gyakran a legnyilvánvalóbb „címke” nem feltétlenül a legpontosabb.

Ennek számos oka van: Azt tanultuk, hogy az erős érzelmeket el kell nyomni. Bizonyos (néha ki nem mondott) társadalmi és szervezeti szabályok tiltják azok kifejezését. Vagy egyszerűen soha nem tanultuk meg pontosan leírni az érzelmeinket. Tekintsük át a következő két példát:

Anikó egy értekezleten van Ferenccel, aki az egész idő alatt olyan dolgokat mond, amiktől majd’ megpukkad. Azon kívül, hogy minduntalan félbeszakítja, mindenkit megint emlékeztetett arra az egy projektre, amin dolgozott és ami csődöt mondott. Dühös.

Zsolt hazaér a hosszú nap után és sóhajt, miközben leakasztja a kabátját. A felesége megkérdezi, mi a baj. „Csak stresszes vagyok” – mondja, miközben előveszi a laptopját, hogy befejezzen egy jelentést.

A coaching egyre népszerűbb módszer az érzelmek jobb megértésére és kezelésére Amikor a Szenvedély Kiégéshez Vezet: Az Üzleti Világ Paradoxona Burnout Szindróma: Tünetek, Okok és Megoldások
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

A düh és a stress azok az érzelmek, amelyeket leggyakrabban tapasztalunk a munkahelyen – vagy legalábbis ezek a kifejezések, amiket a leggyakrabban használunk rájuk. Mégis, ezek gyakran csak álcák a mélyebb érzelmek mögött, amiket pontosabban és árnyaltabban is le tudnánk írni, hogy nagyobb érzelmi rugalmasságot fejlesszünk ki – egy kritikus képességet, amely lehetővé teszi számunkra, hogy sikeresebben működjünk együtt önmagunkkal és a világgal.

Igen, Anikót esetleg dühíti valami, de mi van, ha egyben szomorú is? Szomorú, mert a projektje csődöt mondott, és talán aggódik is, hogy ez a kudarc végigkíséri és hátráltatja a karrierjét. Azzal, hogy Ferenc folyton félbeszakítja, ez az aggodalom egyre inkább jogosnak tűnik. Miért nem működött a projekt? És mi lesz most az állásával? Mindezek az érzelmek táplálják a dühét, de önmagukban is külön érzelmek, amiket meg kell neveznie és kezelnie kell. Ezekben segíthet a coach vagy pszichológus.

És mi van, ha Zsolt stressze mögött valójában az áll, hogy egyszerűen bizonytalan a pályaválasztását illetően? A hosszú napok régen még szórakoztatók voltak – miért nem azok már? Biztosan stresszes, de mi áll emögött? Ilyen vagy hasonló esetekben is segíthet a coach.

Ezek a kérdések egy egész világot nyitnak meg a lehetséges vizsgálódás és válaszok előtt Anikó és Zsolt számára. Akárcsak nekik, nekünk is egy árnyaltabb érzelmi szókincskészletre van szükségünk, nem csupán a pontosság kedvéért, hanem mert ha tévesen diagnosztizáljuk az érzelmeinket, akkor tévesen is fogunk reagálni rájuk.

Ha azt hisszük, hogy a dühöt kell kezelnünk, akkor máshogy fogunk hozzáállni, mintha csalódottságot vagy aggodalmat éreznénk – vagy lehet, hogy egyáltalán nem foglalkozunk velük.

Bebizonyosodott, hogy azok az emberek, akik nem ismerik el és nem kezelik az érzelmeiket, rosszabb közérzetről és a stressz több fizikai tünetéről, például fejfájásról számolnak be.

Magas az ára annak, ha elkerüljük az érzéseinket. A másik oldalon, ha megfelelő szókincskészletünk van, akkor világosabban láthatjuk a valódi problémát – rendezhetünk egy zavaros tapasztalatot, jobban megérthetjük és tervet készíthetünk coachunkkal közösen a probléma kezelésére.

Három mód, ahogyan pontosabban érzékelhetjük az érzelmeinket:

Bővítse az érzelmi szókincsét

A szavak számítanak. Ha erős érzelmet tapasztal, szánjon rá egy kis időt, hogy megfontolhassa, hogyan is nevezze azt.

De ne álljon meg itt: miután azonosította, próbáljon meg még két további szót találni, ami leírja, hogyan érez. Meglepődhet az érzelmei szélességén – vagy azon, hogy egy mélyebb érzelmet tárt fel a nyilvánvalóbb mögött.

Érzelmi kifejezések listája; sokkal többet is talál, ha bármelyiket beírja a Google-be vagy bármilyen keresőbe.

Boldogság,

öröm, elégedettség, rajongás, lelkesedés, szeretet, gyöngédség, meghittség, szenvedély,

Félelem,

idegesség, nyugtalanság, rettegés, pánik, megbánás, bűntudat, szégyen, összezavarodottság

A coaching egyre népszerűbb módszer az érzelmek jobb megértésére és kezelésére problémameghatározás coach coaching coachlab
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

Magány,

elhagyatottság, kiábrándultság, reménytelenség

Harag,

düh, ingerlékenység, felháborodás, utálat

Undor,

viszolygás, ellenszenv, megvetés meglepődés,

Ámulat,

ámulatba esés, döbbenet

Szomorúság,

levertség, bánat, gyász, kétségbeesés

Ha pontosan meg tudja fogalmazni, hogy izgatott egy új állás miatt (nem csak „ideges”), vagy megbízik egy kollégában (nem csak azt mondja, hogy „ő rendes fickó”), akkor ez segíteni fogja jobban megalapozni a szándékait a szereppel vagy a kapcsolattal, ami nagyobb eséllyel vezet majd sikerhez az út végén.

Ugyanilyen fontos ezt tenni a „pozitív” érzelmekkel is, nem csak a „negatívakkal”.

Vegye fontolóra az érzelem intenzitását

A coaching egyre népszerűbb módszer az érzelmek jobb megértésére és kezelésére Business Health Coach_CoachLab_Angry-Manager
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

Hajlamosak vagyunk alapvető leírókhoz kapkodni, mint a „dühös” vagy „stresszes”, még akkor is, amikor az érzelmeink sokkal enyhébbek.

Volt egy ügyfelem, Ede (nem az igazi neve), aki problémákkal küzdött a házasságában; gyakran írta le a feleségét „dühösnek”, és ő maga is gyakran dühös lett cserébe.

De ahogy az érzelmi szókincs lista is mutatja, minden érzelem különböző árnyalatokban jelenik meg. Amikor arról beszéltünk, milyen más szavakkal lehetne leírni a felesége érzelmeit, Ede rájött, hogy voltak idők, amikor a felesége talán csak ideges vagy türelmetlen volt.

Ez a felismerés átalakította a kapcsolatukat, mert Ede hirtelen észrevette, hogy a felesége nem volt dühös az egész idő alatt.

Ez azt jelentette, hogy valójában reagálhatott a felesége konkrét érzéseire és aggodalmára anélkül, hogy ő maga is dühös lett volna.

Hasonlóképpen, a saját önértékelésében is számít, hogy dühös vagy csupán morcos vagy, gyászos vagy csak elcsüggedt, elégedett vagy pusztán megelégedett.

Miközben címkézi az érzelmeit, értékelje is őket 1-10-ig terjedő skálán.

Mennyire mélyen érzi az érzelmet? Mennyire sürgős vagy erős? Emiatt más szavakat választana a leírására?

Írja James Pennebaker, aki 40 éve kutatja az írás és az érzelmi feldolgozás kapcsolatát. Kísérletei kimutatták, hogy azoknál az embereknél, akik érzelmileg terhelt epizódokról írtak, jelentősen javult a fizikai és mentális jóllétük. Ráadásul egy, a közelmúltban állását elvesztett munkavállalókkal végzett tanulmányban azt találta, hogy azok, akik elmélyedtek a megaláztatás, harag, szorongás, kapcsolati nehézségek érzelmeiben, háromszor nagyobb valószínűséggel találtak újra állást, mint a kontrollcsoportok tagjai.

Ezek a kísérletek azt is kimutatták, hogy idővel azok, akik az érzelmeikről írtak, betekintést nyertek abba, hogy mit is jelentenek (vagy nem jelentenek!) azok az érzelmek, olyan kifejezéseket használva, mint „Rájöttem”, „Eszembe jutott”, „Az oka, hogy…”, „Most értem” és „Megértem”. Az írás folyamata lehetővé tette számukra, hogy új perspektívából lássák az érzelmeiket, és jobban megértsék azokat és a jelentőségüket.

Íme egy gyakorlat, amit felhasználhat az írás általi reflektálásra.

Ezt minden nap elvégezheti, de különösen hasznos, ha éppen nehéz időszakon megy keresztül vagy nagy átalakulást él meg, vagy ha érzelmi zaklatottságot tapasztal – vagy ha volt egy nehéz élménye, amit úgy érez, még nem dolgozott fel teljesen.

Állítson be egy 20 perces időzítőt Használjon füzetet vagy számítógépet, és írjon le az érzelmi tapasztalatairól az elmúlt hét, hónap vagy év során.
Ne foglalkozzon azzal, hogy tökéletes vagy olvasható legyen: hagyja, hogy az elméje vigye a gondolatait. A végén nem kell elmentenie a dokumentumot; a lényeg az, hogy azokat a gondolatok immár kiírta magából és kint vannak Önből egy papíron vagy egy dokumentumban…

Ezt a három megközelítést – a szókincs bővítése, az érzelem intenzitásának figyelembe vétele and the leírása – akkor is alkalmazhatja, amikor meg akarja érteni mások érzelmeit. Ahogy Ede és a felesége példáján láttuk, ugyanolyan valószínűséggel címkézzük tévesen mások érzelmeit, mint a sajátjainkat, hasonlóan bonyolító következményekkel.

Ha pontosabban megérti, hogy mások mit éreznek, felkészültebbé válik arra, hogy építő módon reagáljon.

A coaching egyre népszerűbb módszer az érzelmek jobb megértésére és kezelésére Érzelmi Intelligencia - Featured.jfif
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Gmail
 • Blogger

Miután megértette, hogy mit érez, akkor már jobban tudja azokat a pontosabban leírt érzelmeket kezelni és tanulni belőlük.

Ha Anikó foglalkozik azzal a szomorúsággal és megbánással, amit a csődbe ment projektje kapcsán érez – valamint a karrierjével kapcsolatos aggodalmaival -, akkor ez termelékenyebb, mintha csak azon töprengene, hogyan kezelje a Ferenc iránti dühét.

Illetve ha Zsolt fel tudja ismerni a saját pályával kapcsolatos aggodalmait, akkor kezdhet terveket kovácsolni, hogyan alakítsa tudatosabban a jövőjét – ahelyett, hogy minden este csak belemerülne több ugyanolyan munkába, amikor hazaér.

Az érzelmek pontosabb megnevezése és megértése segít nekünk jobban megismerni saját magunkat és másokat, építőbben kezelni a nehézségeket, és végső soron sikeresebben navigálni az életünkben. Noha ez kihívást jelenthet, a jutalom egy gazdagabb, teljesebb élet lehet.

Egy szélesebb érzelmi szókincs birtokában pontosabban tudjuk kommunikálni az érzéseinket.

Ami elősegíti, hogy mások jobban megértsék és megbírálás nélkül fogadják el azokat. Az intenzitás figyelembe vétele segít megfelelően reagálni – mérsékeltebben az enyhébb érzelmekre és körültekintőbben a mélyebbekre.

Az írás által pedig távolságot nyerhetünk az érzelmeinkkel szemben, ami lehetővé teszi, hogy új perspektívából szemléljük őket.

Az érzelmeink címkézése kezdeti lépés azok megértéséhez és kezeléséhez.

De amint pontosabban meg tudjuk nevezni őket, elkezdjük jobban kiismerni mélységüket és összetettségüket is. Ez a tudás ágyaz meg az érzelmi rugalmassághoz – ahhoz a képességhez, hogy konstruktívan tudjuk hasznosítani az érzelmeinket a céljaink eléréséhez, az akadályok leküzdéséhez és beteljesítő kapcsolatok kialakításához másokkal.

Érzéseink megértése és irányítása nagy erővel ruházhat fel minket. Amikor felismerjük és elfogadjuk őket, az érzelmek értékes útmutatók lehetnek ahelyett, hogy irányíthatatlan erőkké válnának. Ez az érzelmi tudatosság és rugalmasság lényegi vezetői készségek a turbulens világunkban. Megéri időt és erőfeszítést fordítani rá, hogy jobban megértsük az érzelmeinket.

A Motiváció Folyamata, Fogalma és Típusai

A Motiváció Folyamata, Fogalma és Típusai

A motiváció összetett és többrétegű folyamat, amely alapvetően befolyásolja az emberi viselkedést és teljesítményt. A motiváció típusainak és elméleteinek megértése segíthet abban, hogy hatékonyabban tudjuk ösztönözni magunkat és másokat céljaink elérésére. Az egyéni és munkahelyi motiváció fokozása érdekében érdemes figyelembe venni a belső és külső motiváció különböző aspektusait, valamint a különböző motivációs elméletek tanulságait.

Motiváció a Coachingban: Az Eredményes Fejlődés Csúcsa

Motiváció a Coachingban: Az Eredményes Fejlődés Csúcsa

A motiváció a coaching egyik legfontosabb eleme, amely meghatározza az egyén vagy a csapat sikerességét és fejlődését. A motiváció növeléséhez és fenntartásához a coachoknak világos célokat kell kitűzniük, pozitív visszajelzést és elismerést kell adniuk, érdekes és kihívást jelentő feladatokat kell kijelölniük, és személyre szabott megközelítést kell alkalmazniuk.

Executive Coaching Cégeknek: A Karrierfejlesztés Csúcsa

Executive Coaching Cégeknek: A Karrierfejlesztés Csúcsa

Az executive coaching hatékony eszköz a vállalatok és vezetőik számára, hogy elérjék teljes potenciáljukat és növekedést érjenek el. Az executive coaching segít a vezetőknek fejleszteni képességeiket, növelni hatékonyságukat és hozzájárulni a vállalati célok eléréséhez. Ha szeretnéd megtapasztalni az executive coaching előnyeit, érdemes megfontolni egy tapasztalt coach bevonását.

Mental health and fantastic coaching: The path to self-improvement and a balanced life

Mental health and fantastic coaching: The path to self-improvement and a balanced life

Mental health is not an end goal, but a continuous journey. In this journey, coaching can be our compass, helping us navigate life's challenges while constantly improving ourselves.

Remember that mental health is not a selfish act, but a responsibility to ourselves and our environment. When we are mentally healthy, not only do we benefit, but we have a positive impact on our families, our workplace and society as a whole.

Coaching can be a powerful resource in this process. It can help us identify our strengths, develop our skills and realise our full potential. Whether it's stress management, building confidence or simply creating a more balanced life, coaching can support us in achieving our goals.

Climate Change and Mental Health: coaching the way to resilience and employee well-being

Climate Change and Mental Health: coaching the way to resilience and employee well-being

The challenges of climate change have a complex and multifaceted impact on our mental health and well-being as workers. As coaches, we have a unique opportunity to support our clients - whether they are individuals, managers or organisations - through this challenging time.

From addressing climate fears, eco-anxiety and environmental guilt, to building resilience and positive re-framing, to creating a climate-conscious working environment, we can provide valuable support in a range of areas. Through the coaching process, we can help our clients identify their strengths, develop coping strategies and find ways to take positive action.

Leadership well-being: balanced leadership

Leadership well-being: balanced leadership

Leadership wellbeing is not a luxury, it is essential to the success of both the individual and the organisation. Coaching can be a powerful tool in helping leaders find and maintain a balance between high performance and personal well-being.

Leadership Motivation - How Coaching helps?

Leadership Motivation - How Coaching helps?

Developing leadership motivation is a key factor in the success of organisations. Coaching can be a highly effective tool in this process, as it offers tailored solutions adapted to the individual situation and challenges of the leader. Through the coaching process, the leader can not only increase his/her motivation, but also acquire skills and attitudes that will help him/her to deal with challenges and to continuously improve in the long term.

I lost my motivation: How can coaching help?

I lost my motivation: How can coaching help?

If you feel that you have lost your motivation, coaching can be an effective tool to regain it. An individual approach and personalised support can help you rediscover your passion and sense of purpose. Contact us at CoachLab.com to work with us to restore motivation and create a successful future.

How does Coaching help?

How does Coaching help?

Coaching is much more than just advice or guidance; it is a comprehensive, personalised process for the development of individuals and organisations. Whether it is about achieving personal goals, building careers or improving relationships, coaching has a significant impact on different aspects of life and contributes to long-term success and well-being.

Reframing negative thoughts: the way to a more positive outlook

Reframing negative thoughts: the way to a more positive outlook

Reframing negative thoughts is a powerful tool that can help you develop a more positive, balanced outlook on life. This does not mean ignoring real problems or always being optimistic about everything. Rather, it is about learning to manage our thoughts in a more flexible and constructive way.

3 Amazing Ways to Understand Your Emotions Better

3 Amazing Ways to Understand Your Emotions Better

Developing emotional intelligence and resilience improves quality of life and workplace effectiveness at all levels. By better understanding and managing our emotions, we can better navigate challenging situations and build more constructive relationships with others. This approach helps us not only to react to our emotions, but also to learn from them, thereby enhancing our personal and professional growth.

The art of self-actualisation: how to achieve your dreams through coaching #1

The art of self-actualisation: how to achieve your dreams through coaching #1

The path to self-realisation is not always easy, but it is extremely rewarding. We encourage all readers to dare to dream big, set inspiring goals and begin their own journey towards self-actualisation.

CoachLab is here to support you on this journey. Our skilled coaches, proven methods and personalised approach will help you get closer to achieving your dreams and a fuller, more fulfilling life.

Executive coaching: The key to leadership success and effectiveness

Executive coaching: The key to leadership success and effectiveness

The demand for executive coaching is expected to grow in the future as companies increasingly recognise its value and managers recognise its benefits for their career and personal development. And advances in technology are opening up new ways to deliver coaching virtually and online.

Executive coaching is an effective and necessary tool for all managers and companies that want to grow and succeed in competitive markets. Whether you are an experienced or novice leader, executive coaching can help you optimise your skills and abilities to become the best leader you can be.

Why is coaching important in sales?

Why is coaching important in sales?

Personalised coaching based on a long-term and trusting relationship is extremely valuable in the sales field. It helps to develop a market-leading, outstanding sales team by bringing out the best in each salesperson, addressing their weaknesses and optimising their strengths. A coaching programme is an investment that pays off many times over in improved sales performance and increased revenues.

In summary, coaching in sales is of paramount importance in developing the skills of teams, increasing motivation and strengthening organisational culture. Companies that invest in sales coaching programmes gain a competitive advantage in the market.

Executive coaching 2024: The key to professional development in the 2024 labour market

Executive coaching 2024: The key to professional development in the 2024 labour market

If you're ready to take the next step to become a great leader, but unsure how, executive coaching is for you. Working with a coach (e.g. CoachLab ) is not just an investment in your future. It is a commitment to grow, develop and strive to be your best self. And you deserve it.

Through executive coaching, you can develop your self-awareness, discover your hidden potential and advance your career. In 2024, when the job market is changing rapidly, executive coaching is the tool that can help you not only keep up, but stay ahead of the changes.

Inclusion and Coaching

Inclusion and Coaching

The combination of inclusion and coaching can be an effective tool to promote personal and organisational development. Creating an inclusive environment and using coaching techniques contributes to better collaboration, innovation and business results. By providing support and development for individuals and teams, inclusion and coaching can help to create a diverse and inclusive workplace culture.

en_USEnglish

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!